Behandlingsgruppen Nordost bjuder in till ny kurs. Anhöriga till någon med missbruksproblem mår ofta bra av att dela sina erfarenheter med andra. Behandlingsgruppen Nordost arrangerar i höst en ny kurs till stöd för föräldrar, partners och andra familjemedlemmar.

På behandlingsgruppen Nordost hade man sedan tidigare lång erfarenhet av individuellt stöd när man förra året tog initiativ till en första kurs för anhöriga till personer med missbruksproblem.

Nästa kurs startar 10 september
– Är det någon som är i akut kris är det kanske bättre att börja med enskilda samtal, men våra utvärderingar har visat att deltagarna upplevt det positivt att möta andra som är i en liknande situation, säger socionomen Ingmarie Månsson som tillsammans med sin kollega på behandlingsgruppen i nordost, Kristina Silvonen Hedlund, i höst bjuder in till en tredje anhörigkurs.

Med start den 10 september hoppas Ingmarie Månsson och Kristina Silvonen Hedlund att samla tolv anhöriga som vid totalt nio tillfällen träffas för att utifrån olika teman prata om sina erfarenheter och problem.

Träffar också deltagarna en och en
– Vi brukar inleda med att Kristina och jag ger en berättar om det aktuella temat. Sedan får deltagarna samtala i par eller mindre grupper kring dagens tema. Därefter samlas hela gruppen igen, och den som vill delar med sig av sina tankar och erfarenheter, men det är helt OK att bara lyssna. För en del är det kanske allra första gången de berättar för någon utanför familjen, säger Ingmarie Månsson.

Exempel på återkommande teman är: känslor, kommunikation, kontroll och gränser. Innan hela gruppen samlas första gången vill kursledarna också träffa deltagarna individuellt.

– Då berättar vi lite mer och ställer några frågor om bakgrunden, säger Ingmarie Månsson.

Behandlingsgruppen centrum-väster har på senare år erbjudit liknande anhörigkurser. TV-serien ”Djävulsdansen”, och Susanna Alakoskis nya bok ”April i Anhörigsverige” har ytterligare bidragit till att problematiken lyfts fram.