Pilotgrupp banar väg för fler. Att vara anhörig till en vuxen person med drogproblem innebär ofta både oro, skam och sorg – inte sällan i ensamhet. En ny möjlighet erbjuds nu hos behandlingsgruppen centrum-väster. I början av nästa vecka har en stödgrupp för anhöriga sin första träff.

På Göteborgs tre behandlingsgrupper har man sedan länge erbjudit individuella samtal som stöd för anhöriga till personer som använder narkotika. Genom ett samarbete mellan Kunskapskällar’n och behandlingsgruppen centrum-väster utvecklas nu stödet till att även omfatta möten i grupp.

Följs av forskare
– När man träffar andra som har det svårt ser man tydligare det orimliga i sin egen situation. I en grupp frigörs andra krafter som kan fungera som draghjälp, säger Christina Wall som är utbildningskonsulent på Kunskapskällar’n och en av initiativtagarna till den verksamhet som nu erbjuds på behandlingsgruppen centrum-väster.

Där följer gruppchefen Annika Johansson utvecklingen med förhoppning om att efter nyår kunna följa upp med ytterligare en stödgrupp.

Under ledning av socionom Agneta Bergsten och Christina Wall ska åtta anhöriga ses på totalt sex träffar under hösten. Arbetet i gruppen följs dessutom av forskaren Anette Skårner som är docent i socialt arbete.

– Det här blir en pilotgrupp, och när den på måndag träffas för första gången, kommer man att börja med att identifiera de teman man vill ta upp under hösten, säger Christina Wall.

Kan bli fler grupper
Den övergripande arbetsmallen som omfattar gruppsamtal, teman och utvärderingar, kan användas om och om igen, men samtalens inriktning ska utgå från individernas egna erfarenheter och resurser.

– Och det här är ju ett sammanhang där man som anhörig inte behöver förklara eller försvara sitt handlande – det som man så ofta tvingas göra andra gånger, säger Christina Wall.

Tanken är att höstens pilotgrupp snart ska följas av fler. Den första responsen tyder på ett stort behov.

Stödgruppen hos behandlingsgruppen centrum-väster finansieras med pengar från Trestad2 – en statlig satsning för att bekämpa storstädernas problem med cannabismissbruk.

– Men man är välkommen till vår grupp oavsett vilket narkotiskt preparat ens anhörig använder, säger Christina Wall.