Fem kursstarter planeras. Nyanlända flyktingar och invandrare har sedan tidigare haft möjlighet att gå en kurs för att lära sig mer om det svenska samhället. Nu får den stora gruppen anhöriginvandrare samma chans inom ramen för ett tvåårigt EU-projekt.

− Deltagarna lär sig mer om vad de har för möjligheter, vad de har för rättigheter och skyldigheter. Kurserna är ett snabbspår för att komma in i det svenska samhället, säger Elizabeth George, som är enhetschef för Göteborgs Stads enhet för samhällsorientering.

Behovet är stort
Kurserna vänder sig i första hand till anhöriginvandrare som bott i landet i upp till fem år. De består av tjugo träffar och genomförs i dialogform på deltagarnas eget modersmål.

− Det är deltagarnas egna frågor och funderingar som ska styra kursens innehåll. Vi har teman för varje kurstillfälle, som till exempel arbete, utbildning, kultur och sjukvård, men innehållet skräddarsys efter deltagarnas önskemål och villkor, säger Elizabeth George.

Hon säger att många vittnar om att behovet av en sådan här kurs är stort. Även för den som redan har en anhörig bosatt i Sverige när han eller hon flyttar hit.

− Jag har träffat många som fått all nödvändig information av släktingar och vänner. Information som sedan har visat sig vara inte helt korrekt. Det är viktigt att det blir rätt redan från början för att kunna fatta egna, kloka beslut, säger Elizabeth George.

Eu-projekt ihop med Högskolan Väst
Kurserna är helt kostnadsfria. De drar igång under hösten och ges på de språk som efterfrågas. Arabiska, somaliska och thailändska är några av de språk som kan bli aktuella. Det kan bli aktuellt även med andra språk, beroende på vilka som anmäler sig

Utbildningen genomförs inom ramen för ett EU-projekt som drivs av Enheten för samhällsorientering i samarbete med Högskolan Väst. Projektet ska vara avslutat 2013.