Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén är inte jävig och kan därmed fortsätta sina politiska uppdrag utan begränsningar. Det visar en oberoende juristrapport som presenterades på tisdagen.

Advokat Åke Lewensjö vid Gärde Wesslau advokatbyrå har utrett frågan på Anneli Hulthéns egna begäran. Han har nu kommit fram till att jäv inte föreligger.

Förste stadsjuristen Gunnar Andersson förklarade tidigare på tisdagen sig själv jävig och kommer inte att delta i utredningarna om mutanklagelser inom Göteborgs Stad eller vara juridisk rådgivare i de här frågorna. I övrigt fortsätter han sina uppdrag som förste stadsjurist.

Göteborgs Stads kontaktperson med Riksenheten mot korruption blir istället Bengt-Olof Berggren vid stadskansliet.

Hela rapporten kommer att publiceras på länken nedan inom kort.