Kommunfullmäktige beslutade enhälligt på torsdagskvällen att utse Anneli Hulthén till ny ordförande i kommunstyrelsen efter Göran Johansson. Därmed har Göteborgs kommunstyrelse fått sin första kvinnliga ordförande någonsin.

Formellt tillträder Anneli Hulthén ordförandeposten den 13 januari.

Ärendet med fyllnadsval i kommunstyrelsen efter Göran Johansson och Endrick Schubert, som går i pension, bordlades till den 29 januari.