Syrelsen för Gatubolaget utsåg på torsdagen Anneli Snobl till ny vd. Hon har redan haft posten som tillförordnad vd i elva månader och var dessförinnan personalchef i det krisdrabbade bolaget under drygt ett år. "Resultatet har nu vänt och om ett par år kommer Gatubolaget åter att vara ekonomiskt starkt" säger hon.

Anneli Snobl kom till Gatubolaget när de ekonomiska problemen precis hade blivit uppenbara.

Så småningom fastställdes att 73 personer inom entreprenadverksamheten var övertaliga och måste bort.

Totalt 88 miljoner back

Många fick snabbt nytt jobb inom kommunen och en stor grupp accepterade också ett avgångsvederlag för att sluta.

– Idag är det bara sex personer kvar i den övertaliga gruppen, varav några är långtidssjukskrivna. Övriga har fått ett något förbättrat erbjudande om avgångsvederlag, vilket jag räknar med att de kommer att acceptera, säger Anneli Snobl.

Under tre år – 2003, 2004 och 2005 – drog Gatubolaget på sig en förlust på sammanlagt 88 miljoner kronor.

– Orsaken var ett antal förlustprojekt inom entreprenadområdet samt det som vi kallar ”vinterproblematiken” – att vi inte hade möjlighet att permittera personal under lågsäsongen.

”Fortfarande har vi låg soliditet”

Men nu har Gatubolagets resultat vänt:

– Prognosen pekar mot en vinst på 23 miljoner kronor för 2006. Det blir i så fall det näst bästa resultatet sedan verksamheten blev bolag 1992, säger Anneli Snobl.

Entreprenadverksamheten går visserligen fortfarande inte på plus, men den saken kommer enligt nya vd:n att förändras under nästa år.

– Fortfarande har vi låg soliditet. Men under förutsättning att högkonjunkturen håller i sig ett par år kommer vi att kunna bygga upp våra finansiella muskler igen.