"Ring någon du bryr dig om". Räddningstjänsten Storgöteborg brukar vanligtvis möta människor ute i julvimlet för att prata om brandsäkerhet i hemmen. I år blir det inte så. Årets julkampanj är digital och uppmuntrar till att ringa någon man bryr sig om.

Vem ringer du i jul? Så heter Räddningstjänsten Storgöteborgs julkampanj i år. Budskapet är att visa omtanke genom att ringa sina nära och då också passa på att påminna om att kolla brandvarnaren, släcka levande ljus och inte lämna spisen utan uppsikt.

– Dessutom vill vi värna om den ensamma människan. Många sitter redan isolerade i sina hem och vid jul kan ensamheten upplevas extra stark. Ingen ska känna sig orolig för att ringa någon – tvärtom säger Bengt Holm, stabschef, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det blir också en tävling på Instagram ”Vi ringer dig i jul”. Tre vinnare får ett live-samtal om brandsäkerhet med brandmännen på Lindome brandstation.

Mötena viktiga

Vanligtvis mellan första och tredje advent varje år ger sig Räddningstjänsten ut till köpcentrum, torg och andra ställen där mycket folk rör sig. Syftet är att prata om brandsäkerhet med invånarna, men också en möjlighet att visa människan bakom uniformen.

– Mötet med människor ute är viktigt. Det ger oss en möjlighet att få veta vad människor undrar om sitt brandskydd och att vi kan bli uppmärksammade på behov där människor bor.

Hur har utvecklingen av bränder sett ut senaste åren vid jul – blir vi bättre på att släcka ljus och liknande?

– Antal bränder har minskat senaste åren så våra kampanjer verkar ha haft positiv inverkan. Folk har blivit mer medvetna om problematiken med levande ljus, att lämna mat på spisen. Men det är ändå så att vi ser en ökning av bränder i december månad, jämfört med året i övrigt.