Stort intresse för seminarium. En direktrapport från flyktinglägren i Syriens grannländer. Det ger Monzer El-Sabini på ett seminarium som enheten för samhällsorientering arrangerar på fredag. Seminariet har väckt mycket stort intresse bland anställda i Göteborgs Stad som möter nyanlända flyktingar i sitt arbete.

Till vardags arbetar Monzer El-Sabini med nyanlända elever på Välkomsten Västra Frölunda. Han är själv uppvuxen i flyktingläger i Libanon. Nu är han även ordförande för Emmaus Björkå och har just återvänt från en uppföljningsresa i Libanon och Jordanien. På fredag ger han en direktrapport till de över 200 personerna som anmält sig till seminariet ”Syrien – om kriget, flykten och livet”.

– Det är viktigt att vi som möter nyanlända flyktingar i Sverige förstår mer om den situation som de kommer ifrån och vad de har upplevt för att kunna möta deras behov, säger han.

För dem som möter flyktingar i sitt jobb
På seminariet deltar även forskaren Mikael Schulz, Göteborgs universitet. Han har följt händelseutvecklingen i regionen under lång tid och beskriver orsakerna till kriget. Seminariet avslutas med att tre privatpersoner berättar hur deras liv påverkats av kriget. Det är personer som dels nyligen kommit till Sverige, dels har levt här under lång tid.

Seminariet om Syrien ingår i programserien ”Göteborg i världen – världen i Göteborg” som arrangeras av enheten för samhällsorientering vid social resursförvaltning. Syftet är att ge bakgrundskunskap och inspiration till de som i sina yrkesroller möter flyktingar och invandrare, som ett komplement till yrkeskompetensen.

– Vi har haft seminarier om bland annat utvecklingen i Somalia och om flykten till Europa med EU:s flyktingkommissionär Cecilia Malmström, berättar enhetschef Elizabeth George. Nu är det andra gången som vi ordnar ett seminarium om Syrien och det är glädjande att det väcker så stort intresse med så många anmälda. Personer som flytt från kriget i Syrien är den största gruppen bland deltagarna på våra kurser i samhällsorientering.