47 gånger brann det på en Göteborgsskola under årets första åtta månader. Alla bränder utom två var anlagda. Dessutom har det ofta brunnit på dagtid. ”Det är ytterst oroväckande, eftersom risken att människor kommer till skada ökar”, säger Katarina Olsson på försäkrings- bolaget Göta Lejon som sammanställt statistiken.

Till och med augusti i år inträffade hela 47 bränder i kommunens skolor och alla utom två var anlagda. Det är fler än under hela förra året och lika många som under 2002 och då återstår hela hösten.

Dyra bränder

Kostnaden för skolbränderna är hög, närmare tre miljoner kronor bara i år. Tack vare att de oftast upptäckts i tid har Göteborgs Stad sparat nästan åtta miljoner, enligt en uppskattning av det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon.

Hittills under 2004 har det brunnit för drygt fem miljoner kronor. I januari brann det i Utmarksskolans lärarrum och senare i en förskola i Lövgärdet. Bara de två bränderna har kostat 2,4 miljoner kronor.

Hälften upptäcks av personer

Tittar man på Göteborgs Stads kostnad för bränder i alla verksamheter sjönk den kraftigt under 2003 jämfört med 2002. Ifjol var totalkostnaden 14 miljoner kronor, att jämföra med en bit över 53 miljoner för 2002.

Under 2002 var det flera storbränder, bland annat brann Skatås motionsanläggning ner, vilket gör att kostnaden det året blev osedvanligt hög.

En trend de senaste åren är att allt fler bränder upptäcks av personer och inte via automatlarm. Nu är fördelningen nästan 50-50.

Försöker förebygga med information

– Det beror på att det anläggs fler bränder på dagarna än tidigare, säger Katarina Olsson.

Göta Lejon arbetar med olika åtgärder för att begränsa och förhindra skador bland annat stöd till installation av brandlarm, påverkan genom råd och anvisningar för att begränsa möjligheterna till brand i samband med ny och ombyggnad av till exempel skolor och förskolor.

I förebyggande syfte arbetar lokalförsörjningsförvaltningen, som förvaltare av skolor och förskolor, och räddningstjänsten ute i skolorna med att bland annat informera och visa filmen om två mordbrännare som Vårt Göteborg tidigare skrivit om.