Ragnhild Ekelund. Foto: Kristina Ahllinder

Insatser har påverkat. Göteborgs Stad genomför flera insatser riktade mot EU-migranter och papperslösa. Ett är natthärbärget Station Nord som gjort att antalet olovliga boplatser minskat i Göteborg.

Social resursförvaltning har flera samarbeten kring EU-migranter inom idéburet offentligt partnerskap, IOP. Natthärbärget Station Nord på Lindholmen öppnade i oktober och riktar sig till mobila EU-medborgare och papperslösa – människor som inte har tillgång till det generella trygghetssystemet.

Härbärget, som sköts av Räddningsmissionen, har öppet mellan klockan 19 och 10 och erbjuder förutom en sovplats för natten och en liten frukost även möjlighet att tvätta och duscha. Härbärget har 45 sängplatser.

– När det behövs kan man låta fler komma in, men det finns en maxgräns på 90 personer. Under vinterhalvåret var sängplatserna fyllda, plus lite till, säger Ragnhild Ekelund, samordnare för insatser för EU-migranter på social resursförvaltning.

Hon berättar att härbärget har gjort att antalet bosättningar har minskat.

– Det har blivit färre för varje år, och de som finns är mindre.

Center för kvinnor
Kostnaderna för illegala bosättningar har minskat från 1,3 miljoner kronor år 2016 till 272 000 kronor hittills i år.

Bland insatserna finns även ett center med fokus på kvinnors hälsa och basbehov. Det finns även nödbistånd i form av blöjor och medicin, ett socialt center med stöd för barnfamiljer, samt samhällsinformation och stöd i kontakter vid hemvändande. Förvaltningen har bland annat fått pengar från EU-fonden Fead.

Det var även Fead som finansierade den resa till Rumänien som Ragnhild Ekelund nyss gjorde tillsammans med fyra andra från social resursförvaltning. De besökte två städer i landet och träffade myndigheter och frivilligorganisationer.

– Syftet var att etablera kontakter för att bland annat se vad vi kan göra för att stötta människor som vill återvända hem. Men också för att få bättre kunskaper om människorna som befinner sig här i Göteborg och vilka möjligheter de har i sina hemländer.

Färre EU-migranter nu
Sällskapet från Göteborgs Stad träffade även den svenska ambassadören i Rumänien under sin vistelse där.

– Vi planerar en liknande resa till Bulgarien, säger Ragnhild Ekelund.

Just nu uppskattas antal mobila EU-medborgare i Göteborg till cirka 300–350 stycken. De har minskat med cirka 100 under de senaste två åren. Även antalet EU-migranter som sökt hjälp på socialjouren har minskat mycket – från 284 personer 2016 till 10 personer hittills år 2019.