Make Your Future, det nyligen avslutade treåriga EU-projektet mot diskriminering i arbetslivet, bedöms i utvärderingen som nyskapande och framgångsrikt. "Det är roligt att det fungerade att även rikta sig mot arbetsgivare, vilket var något nytt när vi gjorde det", säger koordinator Rosie Rothstein vid stadsdelsförvaltningen Biskopsgården.

Det Göteborgsbaserade projektet Make Your Future har ingått i EU:s Equal-program mot diskriminering. Det har pågått i tre år och tog som planerat slut vid årsskiftet.

Projektet har haft tre målgrupper: arbetsgivare på alla nivåer, anställda som riskerar att slås ut från arbetslivet, samt de som ännu inte kommit in i arbetslivet.

Budget på 20 miljoner

– Det har inte tidigare varit självklart att veta hur man gör för att leda en grupp som består av människor med olika kulturella bakgrunder. Det gäller även religion. Vi har lärt oss att även om man anser sig vara icke-religiös så präglas man av sin bakgrund oavsett om man kristen eller muslimsk eller har någon annan religion, säger hon.

I utvärderingen skriver man att Make Your Future:…”har varit nyskapande genom att visa på nödvändigheten att ta med ”majoritetssamhället”, i form av arbetsgivare och ledare på alla nivåer, i integrationsprocessen.”

Projektet, som Biskopsgården ansvarade för, har haft en budget på cirka 20 miljoner kronor och står bakom en rad aktiviteter och utbildningar.

Initiativ från ideell förening

– Det är också värt att poängtera att hela initiativet kom från den ideella föreningen Integrationsnätverket, alltså ett initiativ från en grupp som stod utanför arbetslivet, säger Rosie Rothstein.

Nu går hon och några andra aktörer från partnerskapsprojektet vidare och söker nya medel från EU:s sociala fond.

– Vi har lärt oss att vara innovativa och attitydpåverkande och vill nu söka medel för ett nytt projekt som bygger bland annat på erfarenheter från Make Your Future.

Den nya projektansökan ska vara inskickad till slutet av mars och den nya projektets tre ben blir utbildning/rehabilitering, socialt företagande och utbildning/matchning.

2600