Nominerade till Guldlänken. Göteborgs Stads app Anmäl hinder har fått mycket uppmärksamhet sedan den lanserades för drygt ett år sedan. Nu är appen semifinalist till priset för den mest innovativa förvaltningsutvecklingen.

Priset heter Guldlänken och har funnits sedan 1999. Det premierar och stimulerar innovationer inom det offentliga Sverige.

Göteborgs Stads app som nu kan vinna pris är flitigt använd av göteborgarna. Appen låter medborgarna anmäla enkelt avhjälpta hinder, och på så sätt hjälpa Göteborgs stad att identifiera bristande tillgänglighet. Användaren kan geotagga, fota och beskriva hindret med text. Det är frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter.

Appen har utvecklats av fastighetskontoret i samarbete med funktionshinderrörelsen, Konsument och Medborgarservice, Intraservice och app-utvecklaren Aveny Production AB.