Göteborgs Stads lönekartläggning, analys och handlingsplan lever upp till jämställdhetslagens bestämmelser. Det står klart efter att Göteborg under hösten varit en av tio svenska kommuner som granskats av JämO.

Syftet med undersökningen var att ser hur väl svenska arbetsgivare lever upp till jämställdhetslagens krav på arbetet med att få lönerna jämställda. 40 arbetsgivare inom industrin och tio hos kommunerna fick i uppgift att komma in med bevis på väl dokumenterad lönekartläggning, analys och handlingsplan.

Tvingades komplettera

När Göteborgs Stad första gången skickade in uppgifterna blev det enligt JämO alldeles för knapphändigt. Men efter komplettering har man nu fått godkänt.

– JämO var inte nöjd med den första redovisningen. Vi hade helt enkelt svarat lite för kort och fick bli utförligare, säger Björn Seve, förhandlare på personalenheten inom Göteborgs Stad.

Skillnader finns

En lönekartläggning ur jämställdhetssynpunkt går ut på att arbetsgivaren jämför löneläget hos kvinnodominerade yrken med jämförbara mansdominerade yrken. Detta för att se om det föreligger några osakliga löneskillnader.

– Det är steg ett. Steg två är att analysera vad eventuella löneskillnader beror på. Om det finns osakliga löneskillnader upprättas en handlingsplan, säger Björn Seve.

Han påpekar att man på personalenheten i dag har en bra bild av hur det ser ut inom Göteborgs Stad och att arbetet med att justera upp lönerna är påbörjat.

För några yrkesgrupper kvarstår dock skillnaderna. Som exempel nämner Björn Seve undersköterskor, barnskötare, rehabiliteringspersonal och vissa socialsekreterare.