Brobyggare redan igång. Våren 2012 utsåg regeringen Göteborg till en av fem kommuner som ska visa vägen för romsk inkludering. En projektsamordnare anställdes vid årsskiftet och efter ett inledande möte håller nu också en styrgrupp på att ta form.

Göteborg ska tillsammans med Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö under tre år arbeta fram goda exempel som så småningom kan spridas över landet. Det bestämde regeringen i april 2012 och fördelade samtidigt 700 000 kronor till var och en av de fem pilotkommunerna.

Fem temagrupper
Efter årsskiftet började Celina Adamsson sin treåriga tjänst som projektsamordnare för romsk inkludering i Göteborg. Likt spindeln i nätet kommer hon nu att hålla i trådarna för stadens samlade insatser.

– Statens pengar räcker inte särskilt långt, men allt i vår nya strategi ska ju ske i våra redan befintliga verksamheter, så att de blir inkluderande och varaktiga, säger Eeva Bolin som är sektorschef i stadsdelen Östra Göteborg.

En styrgrupp håller just på att ta form och den första av fem temagrupper har redan inlett sitt arbete.

Utöver Tema Utbildning, som alltså nyligen haft sitt första möte, ska metoder och strategier också utvecklas i temagrupper för: hälsa, kultur, social omsorg och arbete.

– I varje temagrupp ingår operativa chefer och andra experter men i alla arbetsgrupper och temagrupper ska det också finnas representanter från det romska rådet, säger Eeva Bolin.

Jobbar för ökad tillit
Fyra brobyggare har också redan kommit igång med sitt arbete att försöka öka tilliten mellan romska familjer och skola. Brobyggarna arbetar tills vidare i Angered och Östra Göteborg.

– Alla brobyggare i de fem pilotkommunerna får en utbildning som motsvarar en högskoleutbildning. Tanken är att de ska finnas kvar på lång sikt, säger Eeva Bolin.

Samtidigt som det fyra år långa pilotprojektet börjar anta allt tydligare former förbereder Stadsmuseet för en ny utställning kallad ” Vi är romer” med start den 23 mars.