Jobbcoachningen på Arbetsforum i Bergsjön och Kortedala fortsätter att visa upp goda resultat. På måndagen fick integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni ta del av Arbetsforums verksamhet och resultat, vid ett studiebesök med en grupp riksdagsledamöter.

Statistiken för 2007 visar att av 765 deltagare som passerade Arbetsforum under året är 413 inte längre bidragsberoende.

Och 40 procent av de 413 personerna har gått vidare till arbete eller studier. Ytterligare 14 procent uteblir utan kända orsaker, vilket troligen innebär att de kan försörja sig själva tack vare ett nytt jobb.

Resultaten håller på längre sikt

– De söker inte bidrag längre, så de har sannolikt skaffat jobb själva, säger Ann Skärberg, enhetschef på Arbetsforum.

Hon tycker att siffrorna är klart godkända, även om man strävar att nå ännu högre. Resultaten är ungefär desamma som för 2006.

– I början inriktade vi oss enbart på dem som ganska nyligen ansökt om försörjningsstöd. Nu handlar det också om gruppen långtidsberoende, alltså de som haft försörjningsstöd i mer än tio månader, ibland flera år. Och det är en grupp som står längre från arbetsmarknaden, säger Ann Skärberg.

Långtidsuppföljningar visar att resultaten håller i sig även på längre sikt.

– Förra gången vi gjorde en uppföljning två år efter att våra deltagare slutat hos oss, fanns 90 procent inte kvar hos varken Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänstens försörjningsstöd. I april ska vi göra en ny tvåårsuppföljning, berättar Ann Skärberg.

Ica-skolan har framgångsrikt trainee-program

Arbetsforum, som tar emot personer från både Bergsjön och Kortedala, är en Göteborgs Stads fyra verksamheter som arbetar med att coacha människor att komma ur bidragsberoende och in på arbetsmarknaden.

Vid sitt besök i Bergsjön studerade Nyamko Sabuni och hennes riksdagskollegor särskilt ICA-skolan, som drivs av ICA tillsammans med Arbetsforum, Ung och Trygg, Familjebostäder och Göteborgslokaler.

Skolan startade på initiativ av ICA och har nått mycket goda resultat med sitt trainee-program för arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrund. Samtliga nio ungdomar som klarat skolan – fyra månaders handledarledd utbildning i livsmedelshantering och andra butiksrutiner – har fått jobb.