I fyra år har Kooperatörshuset i Frölunda hjälpt ett 100-tal personer med psykiska funktionshinder att få en meningsfull och rolig vardag. Nu skildras deras historia i en bok och nästa år blir projektet permanent verksamhet.

Att erbjuda människor med psykiska funktionshinder en vettig sysselsättning är kommunens ansvar. På Kooperatörshuset sker det med hjälp av sociala arbetskooperativ, organiserade som ideella föreningar men fungerar i praktiken som ett litet företag.

Har startat sex kooperativ

– Under 2-3 terminer ger vi utbildning i hur man startar och driver förening och eget företag – stadgar, bokföring, marknadsföring och affärsplan, berättar Yvonne Karlsson på Kooperatörshuset.

– Varje kooperativ har en anställd handledare som hjälper till att komma igång och driva rörelsen.

Projektet startade 2001 och det första kooperativet drog igång 2003. Hittills har sex kooperativ startat:

– en träffpunkt för pensionärer
– en butik i Majorna som säljer konst och konsthantverk som skapas av andra sociala arbetskooperativ i Sverige,
– ett kafé för lärare och studenter på Göteborgs universitet,
– en cateringfirma i Kärra som förser nyss nämnda kafé med pajer och piroger,
– en fixarfirma på Hisingen för gräsklipping, städning eller flytt,
– en personalmatsal på Bergsjöns stadsdelsförvaltning.

Får inte dumpa priser

Alltsammans ”riktiga jobb” alltså. Men någon lön utgår inte, medlemmarna i kooperativen får sin försörjning från pensioner eller annat stöd från samhället

5C56.jpg– Alla våra kooperatörer står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, men tillsammans kan de uträtta häpnadsväckande ting, säger Yvonne Karlsson.

Hon betonar att kooperativen inte får innebära otillbörlig konkurrens mot kommersiella butiker eller kaféer.

– Vi är mycket medvetna om den saken, här får inte förekomma dumpade priser. Handledaren utgör ju en extra kostnad och om det blir ett överskott, så går det tillbaka in i kooperativet. Målet är inte heller att de här människorna ska in på arbetsmarknaden. Vår ambition är att folk ska ha en bra och trevlig dag, säger Yvonne Karlsson.

Utökar med fler kooperativ

Resultaten bedöms som så lyckade att Kooperatörshuset nästa år byter skepnad från projekt till permanent verksamhet. År 2006 får man 4,7 miljoner kronor, en rejäl ökning från årets 3,3 miljoner.

– Vi har varit lite ängsliga för framtiden och inte vågat ta in fler människor. Nu är vi jätteglada att vi blir permanentade, för vi har massor av idéer och ska utöka med fler kooperativ, säger Yvonne Karlsson.

De kommande åren trappas anslaget ner, eftersom kommunledningen vill att stadsdelsnämnderna ska ta kostnadsansvar för kooperativ i respektive stadsdel. Idag tar Kooperatörshuset emot människor från hela staden, eftersom Frölunda är resursnämnd.

Historien om Kooperatörshuset har också blivit bok. Frilansjournalisten Lasse Franck har följt verksamheten under de första tre åren, ända från start. Boken ”Gå vidare tillsammans – att skapa sociala arbetskooperativ med en utbildningsmetod” gavs nyligen ut på Kommentus förlag och kan beställas via länken här nedanför.