På nya Arbetsforum som öppnade på Kortedala torg i förra veckan ska arbetslösa i Bergsjön och Kortedala coachas in i arbetslivet. Målet är att hälften av dem ska ha börjat jobba eller studera inom ett år. Förra veckan slog Arbetsforum upp sina portar på Kortedala torg. Här ska arbetslösa i Bergsjön och Kortedala coachas in i arbetslivet. Målet: hälften av dem ska ha börjat jobba eller studera inom ett år.

Arbetsforum är inte en ny arbetsförmedling, utan en myndighetssamverkan som ska komplettera befintliga myndigheter. De som samverkar är stadsdelsförvaltningarna i Bergsjön och Kortedala, Arbetsförmedlingen Svingeln, Försäkringskassan i Gamlestaden, Primärvården, Flyktingenheten i Nordost och Vuxenutbildningen.– Samverkan mellan dessa parter är inget nytt, men styrkan hos oss på Arbetsforum blir att det finns fler kompetenser samlade under samma tak, säger Ann Skärberg, operativ chef. – Tillsammans, på ett och samma ställe, kommer vi att ha mer tid för var och en av de individer som kommer till oss. Dessutom riskerar inte en och samma person att bli utredd flera gånger om av olika myndigheter. Får egen coach Söker en arbetsför person försörjningsstöd i Bergsjön eller Kortedala ska han eller hon ta kontakt med Arbetsforum inom två dagar. När personen i fråga kommer till Arbetsforum blir han eller hon inskriven och får därefter kontakt med en coach. Sedan kommer deltagaren, tillsammans med sin coach, att sätta upp en personlig handlingsplan. – Vad vi på Arbetsforum framförallt måste vara duktiga på är att ”lyssna in” deltagarna. Vi måste helt enkelt låta personerna själva få spela huvudrollen i sina egna liv, förklarar Ann. Vid varje besök på Arbetsforum ska den som deltar, tillsammans med sin coach, följa upp vad som hänt sedan föregående möte. Coachen följer alltså sina deltagare så länge personen är inskriven på Arbetsforum. – Har deltagaren inte gjort det man sist kom överens om eller om de uteblir från avtalad tid kommer de att få förklara orsaken, säger Ann. – Genom att uppmuntra människor till att vara aktiva och förutsätta att folk tar personligt ansvar tror jag i sig gör att människor verkligen tar större ansvar. Lösning i fokus På Arbetsforum ska personalen alltså fokusera på lösningar och hela tiden utgå ifrån vad den arbetssökande själv har för tankar och idéer om sin framtid. – Förutom coachar så har vi också rekryterare på Arbetsforum. De ska arbeta ute på fältet mot näringslivet och utbildningsanordnare med att skapa kontakter och attitydförändringar, berättar Ann. – De kommer också att kartlägga lediga jobb, eventuella praktikplatser 3 praktikplatser och olika utbildningsmöjligheter. Ann tror och hoppas att de ska se goda resultat inom det första året. – Vårt mål är att 50 procent av de som varit inskrivna hos oss har kommit ut i arbete eller studier efter ett år. Vi tror att varje individ kommer att vara inskriven i snitt –4 månader. – Har vi inte kunnat hjälpa någon efter sex månader så kommer vi troligen inte kunna göra något för dem hos oss. Stina Hall Nilson Göteborgs Stad Bergsjön