Arbetslösa ungdomar som spelar dataspel på nätterna och inte går ur sängen på morgnarna, kan inte gå i vanlig skola och ha vanliga praktikplatser. I projektet Jobbready i Lundby får de en ny chans.

– Det här är en grupp ungdomar som egentligen inte syns. De sitter oftast hemma och har gett upp livet redan i tio-tolvårsåldern, säger Bibbi-Lou Speiser, t f rektor för Skyddsnätet vid studieförberedande centrum på utbildningsförvaltningen.

Inga vanliga praktikplatser

– De har inte godkända betyg från grundskolan och ofta finns det funktionsnedsättningar, sociala eller psykiska problem i botten.

Bibbi-Lou Speiser drar igång projekt Jobbready i mitten av februari och söker nu företag med socialt ansvar som vill ställa upp med övningspraktikplatser, där en coach från socialtjänsten följer och motiverar ungdomarna i jobbet.

– Här handlar det inte om vanliga praktikplatser. De företag som erbjuder platser behöver stöd från utbildad personal och det kommer de att få, säger Bibbi-Lou Speiser.

– Varje ungdom får en coach som ett par timmar i veckan kommer att vara med ute på arbetsplatserna för att sprida känslan av att det faktiskt är kul att jobba!

Fungerar inte att undervisas i grupp

Två lärare är kopplade till projektet, de kommer att ge individuell undervisning och integrera ämnena på praktikplatsen. Det blir alltså en annorlunda skolgång, bland annat med tanken att eleverna inte konfronteras i stora grupper.

– Många av de här ungdomarna klarar inte att jämföras med jämnåriga, de har inte tillräckligt bra självkänsla. Det fungerar helt enkelt inte att undervisa dem i stora grupper med en eller två lärare, då väljer de att spela pajas, eller vara tysta eller leva ut sin problematik på andra, säger Bibbi-Lou Speiser.

Projektet har plats för 18 ungdomar och ska pågå i tre år. Det kostar 10,6 miljoner kronor av vilket Europeiska Socialfonden (ESF) bidrar med 4,5 miljoner kr.