Bra lösning för många. 10 000 brandposter står mer eller mindre beredda runt om i Göteborg för att underlätta släckningen om en brand bryter ut, men tyvärr har underhållet av dem halkat efter. Fast det blir det ändring på nu, när arbetslösa ungdomar från Angered projektanställs för att både hitta felande brandposter och en väg in i arbetslivet.

– Det var faktiskt min idé från början. Jag har varit brandman i 25 år och har på senare tid noterat att vi allt oftare måste skicka med en extra tankbil för säkerhets skull när vi rycker ut. Det finns en viss misstro mot vattensystemet, vilket gör att vi inte vågar lita helt på brandposterna längre vid stora utryckningar, och när ungdomsarbetslösheten breder ut sig i samhället så såg jag att det kanske finns en intressant lösning på båda problemen, säger Henrik Sjöstrand.

Några telefonsamtal senare, ett till Kretslopp och vatten, som ansvarar för brandposternas underhåll, och ett till Arbetsförmedlingen, så var bollen i rullning.

– Alla var med på tåget direkt, inklusive mina egna chefer och kollegor på Räddningstjänsten, så nu hjälps vi åt med material, finansiering och utbildning, säger Henrik Sjöstrand.

Okomplicerat men livsviktigt
18 arbetslösa ungdomar i 18 års-åldern har därmed via Arbetsförmedlingen i Angered fått möjligheten att dels få arbetslivserfarenhet, dels hjälpa till att åtgärda ett problem som hotar göteborgarnas liv och egendom.

– Att stämma av en brandposts kondition är relativt okomplicerat, men oerhört viktigt för räddningsinsatsers utgång. Tyvärr har underhållet av stadens 10 000 brandposter hamnat lite grand mellan stolarna, men nu blir de här ungdomarna en viktig del av 112, samtidigt som de får arbetslivserfarenhet. En win-win-situation för alla inblandade, säger Henrik Sjöstrand, som redan hoppas på en fortsättning när det här projektet, som sträcker sig mellan maj och oktober, är över.

– Brandposterna finns med 100 till 150 meters mellanrum och om de här ungdomarna hinner besiktiga Majorna, där det är så tätt mellan alla gamla landshövdingehus, så vore det fantastiskt. Men behovet är ju mycket större än så, inte minst om man räknar in kranskommunerna, så jag hoppas verkligen att man kan utöka det här arbetssättet, säger Henrik Sjöstrand.