Under året har 50 lägenheter för hemlösa fått en rejäl uppfräschning tack vare arbetslösa ungdomar. Boendeverksamheten inom social resursförvaltning är så nöjd med arbetsinsatsen att man vill teckna ett nytt avtal.

Den här gången gäller det närmare 80 nedslitna lägenheter runt om i stan. Boendeverksamheten kallas den enhet som har hand om socialt boende inom Göteborgs stad. Basen i deras verksamheter är lägenheter i hus byggda på 1940-talet på Hisingen, i Majorna, Änggården och Gamlestan. De ägs av staden som från början hyrde ut till pensionärer.

Underhållet ofta eftersatt

– Så småningom slutade man med den typen av kategoriboende. 1986 togs lägenheterna över av nybildade Altbo. Sedan dess har husen använts för socialt boende, säger Lena Mårtensson, verksamhetschef för boendeverksamheten inom social resursförvaltning.

Underhållet är ofta eftersatt och dessutom är slitaget stort i tillfälliga boenden för bostadslösa. Därför behöver snickerierna fräschas upp och väggarna målas om med lite tätare mellanrum. Sedan flera år tillbaka anlitas Vida arbetsgrupper som ägs av stadsdelsförvaltningen i Lundby.

Uppdrag att hitta vettiga arbetsuppgifter

Det är en verksamhet där långtidsarbetslösa, företrädesvis ungdomar, får möjlighet att arbetsträna under handledning. Verksamheten startade redan för tio år sedan, då som ett EU-projekt.

– Uppdraget var att hitta vettiga arbetsuppgifter, sådant som behövde göras. Det ska inte vara någon terapi. Nu består verksamheten av två arbetsgrupper, ett parklag och ett målarlag, säger Rolf Söderman på Lundby stadsdelsförvaltning.

Parklaget sköter grönytor på centrala Hisingen enligt ett avtal med park- och naturförvaltningen. Målargruppen har samarbetat med både Altbo, Poseidon och Familjebostäder.

Underhåll varje gång någon flyttar

– Från början handlade det om att hålla förslumningen borta från socialt boende, både för de boende och för dem som arbetar där. Varje gång en bostadslös flyttar får lägenheten underhåll, säger Rolf Söderman.

Nu har Boendeverksamheten ingått ett partnerskap med Medichus och Familjebostäder som äger husen. Tillsammans har de bestämt sig för att skriva ett nytt avtal med Vida arbetsgrupper.

Slipper vänta på hantverkare

Den här gången gäller det mellan 60 och 80 lägenheter.

– Samarbetet har fungerat jättebra. För oss är det en stor fördel att slippa vänta på hantverkare, det gör att vi snabbt kan börja använda lägenheterna. Men jag skulle önska att fastighetsägarna tog större ansvar för fastigheterna, säger Lena Mårtensson.