“Det är ett bristyrke” Tio arbetslösa ungdomar studerar just nu för att bli bergarbetare inom tunnel- och gruvindustrin. Utbildningen sker till stora delar med Virtual reality-teknik. “Ungdomar behöver ha en arbetsmarknad som ser god ut att utbilda sig mot. Bergarbetare är ett bristyrke”, säger Linda Högbacka, områdeschef på arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

I en lokal i Johanneberg sitter tio ungdomar mellan 18 och 28 år och utbildar sig till bergarbetare inom tunnel- och gruvproduktion. Med hjälp av ett par Virtual reality-glasögon får de tillgång till den miljö som finns i en tunnel eller gruva.

– Vi kikar alltid på bristyrken, var vi behöver arbetskraft i framtiden, det är ett av våra grunduppdrag. På det här området saknar vi mycket arbetskraft i framtiden och vi importerar också mycket arbetskraft som det ser ut nu, säger Linda Högbacka, områdeschef på arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen som beställt utbildningen.

Ungdomarna påbörjar sina studier på arbetsmarknad och vuxenutbildning och därefter på det upphandlade utbildningsföretaget. Utbildningen är tre veckor lång och den följs sedan av två månader praktik med handledare.

– Då får de uppleva arbetet i verkligheten.

Efter det är ungdomarna redo att söka jobb. De kan då arbeta med att säkra gruvors och tunnlars hållbarhet genom att stärka väggarna med betong. Det finns jobb i närområdet.

– Det största vi har i närområdet just nu är Västlänken. Det finns även projekt som är större i Stockholm och gruvdriften i norr.

Kommer ni starta fler utbildningsomgångar?

– Behovet är stort det vet vi. Det är absolut möjligt att vi kör igen. Men först ska vi utvärdera och se hur det går för ungdomarna när de är färdiga, säger Linda Högbacka.