Ladda ner hela rapporten på länken här intill.

Utanförskapet fortfarande stor utmaning. Göteborgsregionen har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna och det är inom gruppen utrikesfödda som arbetslösheten minskar snabbast. Det visar Business Region Göteborgs senaste arbetslöshetsrapport.

Läs rapporten här: Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2019

Rapporten visar att 2017 var ett starkt år för arbetsmarknaden i Göteborgsregionen och att arbetsmarknadsläget dessutom stärktes ytterligare under 2018 – under året tillkom här cirka 10 000 nya jobb. Det är en trend som hållit i sig över tid. Göteborgsregionen har haft en bättre arbetslöshetsutveckling än övriga landet sedan årsskiftet 2009–2010.

I jämförelse med 2017 så har arbetslösheten minskat i alla tre storstadsregionen och den är lägst i Göteborgsregionen. Under 2018 var arbetslösheten 5,6 procent i Göteborgsregionen, att jämföra med 5,9 procent i Stockholmsregionen och 9,8 i Malmöregionen.

Inom Göteborgsregionen skiljer sig dock arbetslösheten åt. Öckerö har med 2,3 procent lägst arbetslöshet och Göteborg högst med sina 7,1 procent. I Kungsbacka, Kungälv och Lerum har arbetslösheten ökat, medan den har minskat som mest i Lilla Edet och Tjörn.

Lägre arbetslöshet i Stockholms stad
Om man inte tittar på regionerna utan på storstadskommunerna så har Stockholm dock lägre arbetslöshet än Göteborg, 5,9 jämfört med 7,1 procent. Att Stockholm har en större arbetsmarknad och utbud av jobb samt en större andel nyföretagande kan vara förklaringar menar Business Region Göteborg.

– En stor arbetsmarknad skapar fler mer högkvalitativa jobb – men också fler lågkvalitativa jobb som kan vara det där första steget för grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden, säger Peter Warda, analytiker på Business region Göteborg.

 Fler utrikes födda i jobb
Arbetslösheten minskar som sagt i alla tre storstadsregioner och den minskar allra mest bland gruppen utrikes födda – i genomsnitt med 0,7 procentenheter, jämfört med 2017. Motsvarande siffra för personer födda i Sverige är 0,1 procentenheter.

Antalet sysselsatta ökar också snabbare för personer födda i utlandet. I Göteborg var sysselsättningstillväxten fem gånger högre i den gruppen, än hos inrikes födda. I slutet av 2017 var det cirka 3000 fler personer födda i Sverige som fick jobb, motsvarande siffra för utrikes födda var 7000 personer.

Trots detta pekar rapporten på att det fortfarande finns ett tydligt utanförskap. Under 2018 var cirka 17 000 av Göteborgsregionens drygt 28 500 arbetslösa födda i utlandet, det motsvarar drygt 60 procent. Den höga arbetslösheten bland utrikes födda är en stor utmaning som kräver kraftfulla insatser för att förbättra chanserna till ett inträde på arbetsmarknaden, konstaterar rapporten.