Kvinnor i Västra Götalandsregionen har en sämre arbetsmiljö och sämre tillgång till företagshälsovård än kvinnor i landet i övrigt. Det visar en undersökning från Yrkes- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Yrkes- och miljömedicin (YMK) har gjort en bearbetning av undersökningar utförda av Statistiska Centralbyrån under 1999 och 2000. YMK:s undersökning visar att kvinnorna i Västra Götaland är mer utsatta för organiskt damm, buller, skift- och nattarbete. De är också mer utsatta för negativa belastningsergonomiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer än övriga kvinnor i landet.

Kvinnorna i regionen uppger också i högre grad än i övriga landet att jobbet är psykiskt påfrestande och hektiskt samtidigt som de upplever sig ha sämre kontroll över sin arbetssituation. Andelen som har tillgång till företagshälsovård bland kvinnorna i regionen är 66 procent jämfört med 73 procent
i landet i övrigt.

Statistik över anmälda olycksfallsskador i arbetet och sjukdomar tyder på att kvinnorna i Västra Götaland är mer utsatta för dåliga arbetsmiljöfaktorer. Den offentliga sektorn har flest anmälda arbetsskador.

Bland män är skillnaderna i allmänhet mindre men liksom i landet i övrigt har antalet anmälda arbetsskador ökat kraftigt, bland annat inom utbildningssektorn medan det skett en viss minskning inom byggsektorn.