Göteborgs Stads drygt 1.200 sommarjobb lottades traditionsenligt ut på torsdagen bland de 2.300 gymnasielever som skickat in en intresseanmälan. Vårt Göteborg har länk till listan med namnen på de lyckliga vinnarna av fyra veckors feriearbete.

Årets utlottning har försenats eftersom det under våren varit oklart om det skulle bli några kommunala sommarjobb efter att regeringen dragit in de statliga bidragen. Men efter att kommunstyrelsen beslutat skjuta till extra pengar har stadskansliets arbetsmarknadsgrupp på kort tid fått ihop 1.235 platser runtom i kommunens olika verksamheter.

Får besked med posten

Sommarjobben finns inom bland annat vård, vaktmästeri, städ, kök och parkarbete med en lön på 56 kronor i timmen inklusive semesterersättning. Kostnaden på 13 miljoner kronor står nu kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsdelegation för.

Listan på alla som fått sommarjobb finns på länken nedan. Vinnarna får också ett brev hem i brevlådan.