2700 sökte. Almeandra Rodriques var först bland de framlottade för årets kommunala sommarjobb. Över 2 700 hade sökt, och på måndagen offentliggjordes namnen på de 1.500 gymnasieungdomar som fått ett feriejobb inom Göteborgs Stad. Vårt Göteborg har länken till hela listan.

– Jag blev jätteöverraskad, berättar Almeandra Rodriques som går på Angeredsgymnasiet.

Hennes sommarjobb blir på en förskola i Hammarkullen.

– Jag gillar att vara tillsammans med barn, så det kommer att bli bra, fortsätter Almeandra och låter väldigt glad.

Feriejobben finns inom stadens olika verksamheter, såsom vård och omsorg, fastighetsskötsel, städning, vaktmästeri, kök, park- och trädgårdsarbete, fritid/kultur samt administration. Stadsdelarna står för en stor andel, men även kommunala bolag och ideella föreningar som har ett nära samarbete med staden.

Ett sätt att rekrytera
Göteborgs Stad behöver rekrytera personal framöver, och feriejobben är bland annat ett sätt att visa upp en arbetsgivare med väldigt många olika verksamheter att välja på.

Lejonparten av de sökande går i gymnasiets årskurs ett. Men 231 elever som går andra året på gymnasieprogrammen Vård och omsorg respektive Barn och fritid går in i en särskild kvot och är alla garanterade plats. Bland de gymnasieelever som får sommarjobb finns också ett 40-tal med funktionsnedsättningar.

– Staden har jobbat mycket med tillgängligheten på sina arbetsplatser, men det är ändå ganska få av dem som arbetar där som har rörelsehinder, säger Helen Lilled, enhetschef för arbetsmarknadskontoret inom park- och naturförvaltningen.

– Vi vill gärna se en större andel med olika funktionsnedsättningar. Tack vare feriejobben får arbetsgivarna chansen att se att det inte behöver vara så svårt, säger Helen Lilled.

Utöver de 1.500 feriejobben för gymnasieelever, kommer 1.200 platser så småningom att delas ut bland elever i grundskolans årskurs nio. Sammanlagt satsar Göteborgs stad 24,6 miljoner kronor på de här feriejobben. Lönen är 56 kronor i timmen för nior, 67 kronor för ettor och 82:50 för tvåor, inklusive semesterersättning. Lönerna är fastställda enligt avtal med fackförbundet Kommunal.