Sedan i tisdags kan stadens gymnasieungdomar lämna in sin ansökan till de 1.350 kommunala feriejobb som lottas ut till sommaren. Jobb som för första gången kan sökas via nätet. Dessutom kommer även 1.000 feriejobb att erbjudas till niondeklassarna.

Sedan 1998 lottas varje sommar ett antal feriejobb ut till Göteborgs gymnasieungdomar. Antalet sökande brukar vara stort och förra året var det 2.800 som ville ha ett jobb inom verksamhetsområden som bland annat vård och omsorg, fastighetsskötsel och parkarbete.

Söker jobben via nätet

Nytt för i år är att ansökan ska skickas in digitalt före den 4 mars. Rektorer, kuratorer och lärare har fått i uppdrag att informera sina gymnasieelever om att gå in på Göteborgs Stads hemsida för att söka jobb.

– Den som väntar sig ett kuvert med information hem i lådan kommer alltså inte att få det. I stället kommer det att informeras via affischer och annat på skolorna, säger Claes Henriksson, chef för stadskansliets arbetsmarknadsgrupp.

Jobben lottas ut den 7 april

Även om ansökan görs digitalt kommer den att behandlas på samma sätt som tidigare. 75 procent av jobben lottas ut och 25 procent fördelas av särskilda skäl av skolans kuratorer.

Den årliga dragningen av feriejobben äger rum den 7 april.

− Hur den ska gå till i praktiken nu när ansökningarna görs digitalt vet vi inte riktigt än, men det ska vi förstås lösa på ett nytt och spännande sätt, säger Claes Henriksson.

1.000 jobb åt stadens nior

En annan nyhet är att staden även finansierar 1.000 feriejobb åt niondeklassarna. Förra året var det statliga pengar som möjliggjorde niornas jobb. Men eftersom den satsningen har slagit så väl ut så har man i år bestämt sig för att satsa kommunala pengar även på niorna.

− Responsen var mycket god. Inte minst hade satsningen på niorna en positiv effekt ute i stadsdelarna när ungdomarna fick något att göra, säger Claes Henriksson.

När det gäller niornas feriejobb är det upp till varje stadsdel att själva ordna med ansökningsförfarandet. Det kan därför skilja sig från stadsdel till stadsdel.