Söndagens högmässa i Högsbo kyrka i Göteborg blir ovanlig på flera sätt: Ärkebiskop Anders Wejryd medverkar i en temagudstjänst som handlar om resandefolket.

”Gud, ditt folk är vandringsfolket” är namnet på temahögmässan, som har kommit till i samarbete mellan Högsbo församling och Kulturgruppen för resandefolket.

Komminister Hans-Owe Arvidssons predikan och böner kommer att översättas till romani av Simon Wallengren, vice ordförande i Kulturgruppen för resandefolket.

Musik och nattvard
Simon Wallengren ska också assistera vid nattvardsgången, tillsammans med en annan resande, Todd Holmdahl.

Under gudstjänsten kommer den norske resandespelmannen Jan Karlsen att framföra några typiska resandelåtar.

I kyrkans vapenhus finns en utställning om resandefolket och vid kyrkkaffet efteråt kommer Anders Wejryd att tala och här blir det mer musik och samtal.

Skapa förtroende
– Svenska kyrkan har gjort mycket dåligt mot resandefolket genom århundradena, säger Richard Magito Brun, sekreterare i Kulturgruppen för resandefolket.

– Nu vill kyrkan göra något åt det och med ärkebiskopen i spetsen vill man skapa ett förtroende som inte riktigt finns ännu.

Svenska kyrkan har nyligen kartlagt behovet av insatser för att bättre kunna inkludera romer och resande i sin verksamhet. Kartläggningen redovisas i en rapport som heter Inkludering och försoning. (Se länk efter artikeln!)


Rättelse: Tyvärr hade en felaktig uppgift om att gudstjänsten ska sändas i radio smugit sig in i artikeln. Vi beklagar detta.