”Ful och illa utnyttjad plats”. Vad ska hända med Heden? Frågan har varit öppen i mer än 50 år. Nu bjuder staden in svenska och utländska arkitekter att komma med förslag. Och göteborgarna kan rita in sina förslag direkt på en webb-karta.

Heden – eller Exercisheden som den hette förr – är en helig plats för många göteborgare, inte minst de som älskar fotboll.

– Men idag är Heden en ful och illa utnyttjad plats, som kan upplevas som en barriär, sa stadsarkitekt Björn Siesjö vid en pressträff på torsdagen.

– Tänk om Heden kan ha ungefär lika mycket öppen yta som idag, fast bättre organiserat. Då får vi chans att bygga ganska mycket stad, så av Hedens 12-13 hektar kan kanske hälften fortsätta att vara en öppen evenemangsplats och hälften kan användas till bostäder, handel och arbetsplatser.

Garage under jord
Redan 2006 beslutade kommunfullmäktige att stadsbyggnadskontoret skulle ta fram ett program för Heden. Det var klart våren 2012 och nu är det dags att bjuda in arkitekter att komma med förslag i en kvalificeringsomgång under våren.

Några förutsättningar är givna från byggnadsnämnden: De cirka 1000 parkeringsplatserna på Heden ska bort, med hjälp av ett underjordiskt garage. Hotell Heden ska också bort och längs Engelbrektsgatan kan det bli bostäder. Trädalléerna längs Södra Vägen ska bevaras och Heden ska även i fortsättningen vara en kollektivtrafikpunkt.

Men i övrigt är det fritt fram, det sägs till exempel inget om maxhöjd på huskropparna.

Även göteborgarna bjuds in att tycka till om Hedens framtid. På torsdagen öppnades en digital förslagslåda. Här kan vem som helst med hjälp av ett webbaserat verktyg vända och vrida på ett digitalt Heden och lägga in sina förslag direkt på kartan, med bilder om man så vill.

Öppet hus
– Vi hoppas att kartan blir full med förslag. Och alla kommer att sändas vidare till de arkitekter som väljs ut och får arbeta vidare med Heden, sa Lars Fredén på stadsbyggnadskontoret.

Förslagslådan är öppen till 15 mars. Göteborgarna bjuds också in till att vara med i referensgrupper och till öppet hus på Heden 18-22 februari kl. 16-19, och 23 februari kl.10-14.

Utifrån de förslag som kommer in i prekvalificeringen under våren, ska fyra-fem arkitektkontor väljas ut och få lämna slutliga förslag i så kallade parallella uppdrag. Fördelen jämfört med en traditionell arkitekttävling är att staden lättare kan ”plocka russinen ur kakan” från alla förslagen, i stället för att utse en vinnare.

Kan bli byggstart
I byggnadsnämndens inriktningar sägs att Heden ska utvecklas som idrotts- och kulturaktivitetsplats. ”En plats för alla, till vardag och fest”.

Stadsarkitekt Björn Siesjö hoppas att det nya Heden ska kännas mer inbjudande och han ser en chans att koppla ihop delar av staden:

– Tänk om Heden kan knytas ihop med den fantastiska resurs som Trädgårdsföreningen är, med gångstråk mot det hållet. Och sedan kanske broar från Trädgårdsföreningen över till staden inom Vallgraven, då blir staden plötsligt mycket närmare, sa Björn Siesjö.

Senast i slutet av augusti ska de utvalda arkitektkontoren komma in med sina förslag. Det bästa av detta ska vaskas fram och ligga till grund för en detaljplan som ska samrådas, granskas och antas under 2014 och 2015.

I bästa fall – om det inte blir många överklaganden – kan det nya Heden börja växa fram 2016.