Valhallabadets kulturhistoriska värde utreds. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag om en ny multiarena fortsätter. För att få en bättre bild av hur arenan kan integreras i stadsmiljön ska parallella uppdrag genomföras. Samtidigt som arkitekterna skissar på förslag utreds Valhallabadets kulturhistoriska värde.

Enligt en förstudie behöver Göteborg en ny multiarena för att behålla sin attraktionskraft som evenemangsstad.

– Scandinaviums konstruktion är för gammal, logistiken fel och takhöjden otillräcklig. Dessutom är de kommersiella ytorna föråldrade och feldimensionerade, säger Lars-Bertil Ekman på stadsledningskontoret.

Frågan om en ny arena har utretts i flera år. I maj 2013 gav kommunstyrelsen ett förnyat uppdrag att förbehållslöst undersöka olika alternativ.

Den rätta platsen utsedd
Klart är i alla fall att en ny eller renoverad arena måste svälja 16 000 besökare och att den ska placeras inom evenemangsområdet. Helst – precis som nuvarande Scandinavium – i direkt anslutning till mässans lokaler.

– Det är en dålig idé att bygga någon annanstans, säger stadsarkitekten Björn Siesjö.

– Men evenemangsklustret som det ser ut idag är totalt inåtvänt, det vänder rumpan mot staden. Det är inte acceptabelt. Därför ska vi kalla in de bästa krafterna för att få ett stadsliv i området, säger han.

Internationell expertis kallas in
Den kvalificerade input han efterfrågar ska komma från utvalda arkitektteam i så kallade parallella uppdrag. Mellan tre och fem team ska skissa på lösningar som sedan kommer diskuteras på öppna dialogmöten med göteborgarna.

– Utmaningen är att kombinera evenemang med stadsbyggande. Det är helt genomförbart, säger Björn Siesjö.

Bevara eller riva?
Risken för att Valhallabadet, eller delar av det, måste rivas finns fortfarande kvar. För att få ett så grundligt beslutsunderlag som möjligt utreds både byggnaden och verksamheten. Higab tittar på den tekniska biten, stadsledningskontoret står för sammanfattningen av det kulturhistoriska värdet.

– Det finns tunga saker i bägge vågskålar. Valhallabadet har ett kulturhistorisk värde och är en viktig byggnad för göteborgare. Samtidigt är anläggningen gammal och driften dyr, säger Björn Siesjö.

Privat ägande kan bli aktuellt
Förutom frågan om hur den nya arenan ska integreras i stadsbilden undersöks alternativ vad gäller ägande, drift och finansiering. I första hand handlar det om man ska ta in privata intressen eller om det ska vara kommunalt även i fortsättningen.

När en eventuell ny multiarena kan vara klar är svårt att säga.

– Vi hinner i alla fall inte till 2021. Vi bygger hellre bra än fort, säger Björn Siesjö.