En dag om året är Region- och stadsarkivet på Otterhällegatan lite extra generösa och bjuder in till filmvisningar, föredrag och spännande vandringar i magasinen. På lördag arrangeras Arkivens dag för trettonde gången. Årets tema är Klimat och miljö.

– Arkivens dag började egentligen som en engångssatsning 1998. Men initiativet blev så upskattat att dagen etablerades och sedan återkommit varje år, berättar 1:e arkivarien Katarina Lennartsson på Region- och stadsarkivet.

Nytt besöksrekord med nöjestemat

De senaste årens teman ”Nöjen” (2008) och ”På liv och död” förra året har fallit både arkivet och publiken i smaken.

– Med ”Nöjen” slog vi nytt besöksrekord, och eftersom vi har ett omfattande sjukhusarkiv var det förstås lätt för oss att göra ”På liv och död” till en spännande arkivdag, säger Katarina Lennartsson.

I år heter det centralt valda temat ”Klimat”, men Regionarkivet har valt att utveckla det till ”Klimat och miljö”. På programmet finns bland annat tre miniföredrag:

Miniföredrag om västkusten som badort

• Åboföreningens Stig Lindbom berättar om sin verksamhet under rubriken ”Från fadderverksamhet till kulturutbyte”.

• Miljöförbudet Jordens vänner, som finns representerade i arkivets handlingar, bidrar under rubriken ”En ständigt ringande väckarklocka”.

• ”Svenska västkusten havsbadort – en arkitekturhistorisk undersökning”, kallar docenten i konstvetenskap Lars Stackell sitt föredrag.

Dessutom återkommer förstås de tidigare så populära vandringarna i magasinen och visningarna av gamla göteborgsfilmer.

Gamla filmer roliga att titta på

– Vi har en del turistfilmer från 50- och 60-talen som brukar vara roliga att titta på, som”Rundtur med Paddan”. Vi visar också filmer från spårvägen, säger Katarina Lennartsson.

Under eftermiddagen finns det också möjlighet att se en dokumentärfilm från 1971 kallad Hagahuset – ett hus i centrum av Gregor Shapiro, Björn Sture Sköld och Börje Wahlström.

– Vår verksamhet är kanske lite mindre känd än bibliotekens och museernas, men den här dagen vill vi visa upp arkiven, berätta att vi har unika handlingar och att man kan vända sig hit när man söker information, säger Katarina Lennartsson.