Femte priset på åtta år. Göteborgs Stad hade Västsveriges bästa kommunala årsredovisning för 2011. Det anser juryn i den årliga tävling som arrangeras av KFi, Kommunforskning i Västsverige.

– Alltid roligt att staden får pris. Det är ett kvitto på att vi gör en bra produkt för professionen. Sen får man hoppas att den fungerar bra för kommunfullmäktige också, säger Hans Petersson, Göteborgs Stads koncernredovisningschef.

Årsredovisningen ett lagarbete
Biträdande stadsdirektör Peter Lönn fick ta emot priset, en glasskulptur och ett diplom, på den årliga KFi-dagen på Världskulturmuseet i Göteborg på tisdagen.

Hans Petersson har sysslat med årsredovisningar i 25 år, både i lilla Vårgårda, där han skrev den själv, och i Göteborg, där ett 70-tal personer är inblandade.

– Roligt med det teamwork som finns i Göteborg. För att helheten ska bli bra, måste alla delar fungera.

Det är nu femte gången på åtta år som Göteborg prisas för sin årsredovisning.

”Är kanske väl tjock”
– Kul att vinna nu igen, eftersom standarden har höjts oerhört mycket de senaste åren. Idag har de flesta kommuner riktigt bra redovisningar, så det är tuff konkurrens i toppen, säger Hans Petersson.

KFi:s jury säger i sin motivering att Göteborg år efter år håller toppkvalitet och är en förebild. Göteborgs arbete sätter avtryck i andra kommuners årsredovisningar.

”Särskilda kvaliteter är en tydlig struktur, vilket är en nödvändig kvalitet när verksamheten och ekonomin i en stor organisation ska redovisas på ett begränsat antal sidor. En annan särskild kvalitet utgörs av den finansiella analysen – både på kommun- och koncernnivå – vilken är genomförd på ett föredömligt sätt.”

Göteborgs Stads årsredovisning är numera runt 100 sidor.

– Den är kanske väl tjock, men det är svårt att göra den tunnare om vi ska uppfylla alla lagar och rekommendationer om vad som bör vara med, konstaterar Hans Petersson.