Allt man vill veta om det gångna året i Göteborgs Stad – siffror, fakta och stora händelser – går nu att läsa i den tryckta årsredovisningen för 2005. Här finns också bedömningar för framtidens Göteborg.

Alla fakta i årsredovisningen, till exempel att staden gick med ett överskott på nästan 2,6 miljarder kronor, var framräknade redan i slutet av februari. Nu har också den tryckta versionen blivit klar, med Poseidon och hans fisk på omslaget.

Trycks i 3.000 ex

– Politiker och tjänstemän i kommunen är den främsta målgruppen för årsredovisningen som trycks i 3.000 exempler. Men vi skickar även ut cirka 600 exemplar till intressenter utanför kommunen, till exempel bibliotek, arkiv och andra kommuner, säger Hans Petersson, koncernredovisningschef på stadskansliet.

Från och med tisdagen finns årsredovisningen också som en pdf-fil som kan laddas ner – eller printas ut direkt – från stadens hemsida (se länk nedan).

Totalt är det 84 sidor med fakta och statistik från 2005, till exempel att Torslanda var den stadsdel som investerade mest, 10,4 miljoner kronor, medan lilla Styrsö investerade minst, 800.000 kronor.

Här finns också texter om viktigare händelser under året, till exempel ostindiefararen Götheborgs seglats, Dialog Södra Älvstranden och boutställningen Bo i Göteborg.