Kan utvecklas vidare. Göteborg Stads årsredovisning har flera gånger prisats för sin presentationsteknik och form. Nu tar staden ett nytt steg och gör redovisningen tillgänglig även i en digital form där läsaren, till skillnad från i en vanlig pdf, lätt kan röra sig mellan flera dimensioner i det stora dokumentet.

– Det här är inget revolutionerande, men ett första steg som förhoppningsvis kan utvecklas vidare, säger koncernredovisningschef Hans Petersson.

Vana internetanvändare känner igen sig
Under hösten har han och hans kollegor arbetat med att ta redovisningen in i den digitala världen – och för ett par veckor sedan, gjorde den nya och kompletterande versionen av årsredovisningen för 2010, entré på goteborg.se.

– Med tanke på den tekniska utvecklingen tror jag på kompletterande former till den traditionella tryckta årsredovisningen. I-pads och läsplattor är bara början – och det här är än så länge bara ett test – men jag tycker det är viktigt att popularisera årsredovisningen, säger Hans Petersson.

En så kallad pdf-version av årsredovisningen har sedan flera år funnits tillgänglig på stadens webbplats goteborg.se, men en pdf tillåter inte smidiga vidaresökningar.

I den ny digitala årsredovisningen kan man lätt och snabbt röra sig mellan flera dimensioner i det stora grunddokumentet. Ett systematiskt sätt att hantera information som den vane internetanvändaren snabbt känner igen.

Lättare att nå ut till fler
Göteborg Stads årsredovisning hyllades så sent som för några veckor sedan för sin presentationsteknik, och har under flera år legat långt framme i konkurrens med andra kommuner.

– Den enda kommun jag känner till som redan lanserar sin årsredovisning digitalt är Tanum, säger Hans Petersson och fortsätter:

– Den digitala versionen skulle på sikt kunna erbjuda kompletterande material, som till exempel intervjuer med beslutsfattare och tjänstemän, och på så sätt också lättare nå ut till fler målgrupper.

– Kommunala årsredovisningar präglas redan idag av en större öppenhet än de privata. De lyfter fram både styrkor och problem ur olika perspektiv.

– Vi lägger ju ner mycket tid och kraft på att göra en så bra årsredovisning som möjligt – om vi då kan utnyttja den så att folk lättare kan hitta information, och fatta klokare beslut – då har den också bidragit till en bättre kommunal verksamhet, säger Hans Petersson.

Nu återstår att se om budgeten tillåter en fortsättning på det inslagna spåret. Den tryckta årsredovisningen är även i fortsättningen första prioritet, men mycket talar för att den digitala versionen kommit för att stanna.