Starkt ekonomiskt resultat, rekordmånga nyfödda göteborgare och ett händelserikt evenemangsår. Det är något av det som sammanfattas i Göteborgs Stads årsredovisning för 2006, som nu har kommit ut i tryckt form.

Att det gick bra för Göteborgs ekonomi under förra året har redan offentliggjorts. Nu finns det ekonomiska resultatet presenterat i den årsredovisning som nyligen lämnade tryckpressarna.

Publikationen är 80 sidor lång, ges ut i ungefär 3.000 exemplar och innehåller allt från ekonomiska resultat i siffror till sammanfattande tankar från stadsdirektör Åke Jacobsson. Bland annat uppmärksammas det faktum att 2006 var ett ovanligt händelserikt år på evenemangsfronten, med EM i friidrott och Götatunnels invigning.

Ger bra helhetsbild

− Årsredovisningen ger en bra helhetsbild av Göteborgs Stad, men man måste ha i åtanke att den inte är skriven direkt för den vanlige kommuninvånaren, utan i första hand för politiker och tjänstemän i Göteborgs Stad. Den är nog lite tung för den som inte är fullt insatt i den kommunala sektorn, säger Hans Petersson, koncernredovisningschef på stadskansliet.

Ytterligare exempel på årsredovisningens innehåll är en beskrivning av personalutvecklingen inom Göteborgs Stad och en diskussion kring vilka förväntningar som finns på framtiden.