Förra året var det en tunnel som vann. Men det brukar vara ett hus. Nu är det dags för den årliga tävlingen "Göteborgs bästa byggnad". Alla byggnader som tagits i bruk under 2007 får delta – nya, ombyggda eller renoverade.

Götatunneln utsågs till Göteborgs bästa byggnad år 2007. ”Ett tekniskt mästerverk och sällsynt vacker” var några berömmande ord från juryn. Men nu är det ny tävling och då kan alla byggnader som tagits i bruk under 2007 delta – vare sig de är helt nya, ombyggda eller renoverade.

2.000 kronor den blygsamma prissumman

Tävlingen startades redan 1965, efter en donation från makarna Per och Alma Olsson. De skänkte 100.000 kr till Göteborgs Stad och föreskrev att avkastningen skulle användas till ett årligt pris till den byggherre som under föregående år har färdigställt den bästa byggnaden i staden.

En särskilt utsedd prisnämnd bestående av ”fem konstförståndiga personer” ska utse vinnaren samt ett par hedersomnämnanden, utifrån estetiska, hygieniska och praktiska krav.

Priset består i första hand av äran, medan den ekonomiska ersättningen är ganska blygsam för en byggherre: 2.000 kronor.

Fotnot:
Tävlingsbidragen ska skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
Arkitekt Torbjörn Borglin
Box 2554
403 17 Göteborg
Den 1 oktober ska tävlingsbidragen vara inne.