Presenterades för polisen i Storgöteborg. Den som har problem hemma, med psykisk ohälsa eller riskerar att dras in i kriminalitet har ofta svårt att orka med skola eller arbete – eller tvärtom. Allt sitter ihop. För att hjälpa ungdomar med olika behov av stöd har UngÖst skapat ett framgångsrikt koncept där alla insatser samordnas på hemmaplan.

Läs också: Göteborgs Stad och polisen möttes i Gårdsten

UngÖst är en samverkansplattform där unga mellan 15–24 år får hjälp på hemmaplan med att ta sig ut ur svåra situationer med bland annat gängkriminalitet, otrygghet och psykisk ohälsa. Något som gett goda resultat både för ungdomarna och stadsdelens ekonomi.

Framgångskonceptet innebär att alla som på olika sätt är inblandade samordnar sig för att hjälpa den ungdom som är i behov av stöd. Det innebär i praktiken att till exempel socialtjänst och polisen – med tillstånd från ungdomen – pratar ihop sig om hur alla på bästa sätt tillsammans ska kunna hjälpa just den personen

– Våra ungdomar har inte bara ett problem, utan många och därför är det viktigt att titta på hela livssituationen. Det kan handla om psykisk ohälsa, hedersproblematik, att vara på väg in i kriminalitet eller att vara indragen som flickvän eller syster, med allt vad det innebär av hur de här unga tjejerna blir behandlade. Det är bara genom att titta på helheten som vi verkligen kan göra skillnad, säger Anna Byström, projektledare UngÖst.

Ungdomarna det rör sig om har ofta varit utsatta för olika trauman i barndomen och många är eller har varit utsatta för våld i hemmet.

– Vår metod är ingen mirakelkur utan sedvanligt gott socialt arbete. Genom att få tid att jobba långsiktigt och individbaserat, med öppna dörrar och stora hjärtan, ser vi konkreta resultat där vi i bästa fall kan stödja både ungdom och familj.

Hearing med polisen i Storgöteborg
Den 14 november presenterades resultaten av UngÖsts arbete under en hearing med Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg. Där belystes genom några exempel på unga som fått framgångsrikt stöd hur viktigt det är med etablerade samverkansformer för att i ett tidigt skede identifiera och stötta de ungdomar som behöver hjälp. Genom att berätta om UngÖsts arbetsmetoder och erfarenheter hoppas man kunna hjälpa andra stadsdelar att nå samma goda resultat, i nära samarbete med bland annat polisen.

­– Under projektets gång har vi själva samlat in information om olika arbetsmetoder som fungerat bra, bland annat har vi haft ett nära utbyte med Westminister i London. Nu hoppas vi i vår tur kunna lyfta fram det vi lärt oss, säger Anna Byström.

 Tre stora vinster
Dan Larsson ser främst tre stora vinster med samverkansplattformen och arbetet enligt UngÖsts metoder:

  • Samverkansplattformen i sig och dess möjligheter att på ett gemensamt sätt hjälpa hela individen.
  • De mänskliga värdena, med unga som mår bättre, får rätt hjälp och en tryggare livssituation.
  • Ekonomin för stadsdelen. Bland annat genom en markant minskning av köpt öppenvård från externa leverantörer.

– För mig som enhetschef är det viktigaste att vi kan göra skillnad för ungdomarna, men naturligtvis är stadsdelens ekonomi också en viktig faktor. Där är det viktigt att komma ihåg att även om vi gör en del omedelbara ekonomiska vinster genom att samla arbetet på hemmaplan, så kommer vi ibland också att dra på oss ökade kostnader på kort sikt. Då är det viktigt att ändå fortsätta det långsiktiga arbetet. Vinsterna med att förhindra ett destruktivt liv går inte att överskatta, både för den enskilde individen och för att minska de långsiktiga kostnaderna, säger enhetschef Dan Larsson.

Goda resultat – men ingen mirakelkur
En oberoende utvärderare har följt arbetet under sex månader. Resultatet visar att 65 procent av ungdomarna efter insatserna återgår i någon form av sysselsättning, där de allra flesta har återvänt till skolan.

– Vår målsättning var 50 procent, så det känns oerhört roligt, säger Anna Byström.

 – Vår metod med samverkan och fokus på hela livssituationen gör en stor långsiktig skillnad, både i mänskliga värden och för ekonomin inom stadsdelen. Det har också varit väldigt viktigt för själva arbetet att projektet ända från början har varit väl förankrat hos allt från politiker och direktör till all operativ personal, säger Dan Larsson.

Under arbetets gång har medarbetarna inom UngÖst också uppmärksammat behovet av ökad kunskap runt arbetet med minskad psykisk ohälsa och hedersnormer. Därför söks nu nya projektpengar från EU för att ytterligare kunna utveckla den delen av arbetet. Besked om detta beviljats kommer i december.