Inriktar sig på köparna. År 1998 var Göteborg först i världen med att rikta in sig på sexköpare och att arbeta med att få dem att sluta köpa sexuella tjänster. I år fyller Kast (köpare av sexuella tjänster) 20 år och har hjälpt omkring 1 500 personer. Bland dem finns även de som lider av så kallat sexmissbruk, men inte köper sex.

563E_2.jpg
Det som året därpå skulle bli Kast började som ett projekt redan våren 1997, i samarbete med det som då kallades Prostitutionsgruppen och i dag heter Mikamottagningen. Året före hade Göran Sandell och Elisabeth Pettersson gett ut rapporten ”Könsköparna” som visade att det var viktigt att även nå köparna och inte bara de som sålde sex.

Socialsekreterare Maia Strufve var med från starten, då Göteborgs Stad drog igång den då helt unika verksamheten.

Fungerade inte att prata på nätterna
– Det var ett litet projekt som bekostades med statliga folkhälsomedel och uppdraget var att nå gruppen köpare av sexuella tjänster. Så jag och min kollega började med att följa med Prostitutionsgruppen ut på nätterna för att möta köparna. Men att prata med dem i den situationen fungerade inte alls, berättar hon.

Däremot var det många som ville prata om de kunde göra det någon annanstans. Så på inrådan av köparna själva annonserades om verksamheten i framför allt gratispressen och en samtalsmottagning öppnade dit männen kunde komma på bokade tider. Det gav dem möjlighet att i lugn och ro bestämma att de var beredda att ta det steget.

– Första året kom totalt 15 personer, år 2017 hade vi 115 personer. Ända från början har vi även behandlat det som i dag kallas sexmissbrukare, oavsett om de köper sex eller inte. I den gruppen finns även en del kvinnor, men de som köper sex är enbart de som definierar sig som män. Vi säger att vi vänder oss till alla med tvångsmässigt sexuellt beteende, för många som definierar sig som sexmissbrukare köper också sex.

Vill ha hjälp att sluta
Innan Kast arbete drog igång var det ingen som visste att de allra flesta som köper sex mår oerhört dåligt över sitt beteende och vill ha hjälp att sluta. I dag visar erfarenheterna från arbetet att de allra flesta efterfrågar en förändring.

– Det är oerhört mycket skam och skuld förknippat med att köpa sex. Vissa har levt med den här hemligheten i 20-30 år och när de kommer hit är det ofta första gången man sätter ord på sina handlingar i samtal med någon annan.

Bland köparna finns både de som i övrigt lever mer eller mindre isolerat och de som lever i en relation och har ett i övrigt ordnat liv, med arbete, barn och stor vänkrets.

– Den vanligaste frågan jag fått genom alla år är: ”Hjälp mig att förstå varför just jag gör det här”.

Samtal så länge det behövs
Den som söker hjälp kommer oftast för samtal några gånger i månaden under den första perioden och sedan trappas frekvensen ner i den takt som behövs. För många tar det flera år att känna att de har verktygen för att klara sig på egen hand utan att falla tillbaka i destruktiva mönster. Först när personen känner sig redo avslutas behandlingen. Därefter bokas ett uppföljningsmöte in efter 4-8 månader. Den som känner behov av det får även komma på fler uppföljningsmöten efter det.

– Målet är att de ska sluta köpa sex och sluta använda sex på ett destruktivt sätt. Vi har nolltolerans när de går här, men det betyder inte att vi slänger ut någon för att de gör ett snedsteg. Men vårt arbete går ut på att det ska hålla över tid, vilket vi också ser att det gör utifrån de siffror vi får genom våra egna uppföljningar.

Hela 80 procent har helt slutat köpa sex tack vare behandlingen.

– Jag är jättestolt över våra siffror. Det känns väldigt hoppfullt och visar att det aldrig är försent att bryta ett sådant här beteende. Det är en av anledningarna till att jag tycker att det här arbetet är så roligt och är kvar efter 20 år. En annan viktig del är att vårt arbete är sprungit ur brukargruppen, att de själva vill detta och är beredda att arbeta för att nå dit. Det betyder väldigt mycket, säger Maia Strufve.