Feriejobb och fixartjänster för högstadieungdomar ute i stadsdelarna är på god väg att bli lika många som de sommarjobb som Göteborgs Stad centralt lottar ut till gymnasieelever. Lokala samarbetsinitiativ skapade i somras nästan 700 jobb åt framför allt åttonde- och niondeklassare. Det visar en kartläggning som Ung & Trygg gjort.

Ung & Trygg Göteborg har kartlagt stadsdelarnas egna initiativ att under sommaren ge sysselsättning åt ungdomar som är för unga för att söka sig ut på den reguljära sommarjobbsmarknaden. Allmännyttan och stadsdelsförvaltningarna utgör oftast stommen i verksamheten.

Minskad skadegörelse och klotter

I de områden där sysslor finns för de yngre tonåringarna har verksamheten inte bara gett sociala vinster. På många håll minskar skadegörelse och klotter när ungdomarna arbetar med allt från att rensa och vattna rabatter till att måla förrådsdörrar. I alla fall under sommarmånaderna.

2F6C.jpg
I fyra år har åttondeklassare i Majorna haft möjlighet att söka eller tilldelas sommarjobb. Fixargrupperna är en återkommande del i ett långsiktigt arbete för att få ner vandalism men också ett förhållandevis omfattande alkoholmissbruk bland ungdomar.

Engagemanget delas av många, inte minst föreningslivet. Två bostadsrättsföreningar och en stiftelse har också sett poängen med en sommarverksamhet som håller igång ungdomar, bland annat genom att betala för garage- och vindsröjningar.

Har visat oanade ledartalanger

Christina Rydberg på Majornas Samverkansförening är den som ser till att få ihop en bra mix av lovlediga elever och arbetsprövande eller arbetslösa handledare. Hon tycker att de har filat fram ett koncept väl värt att fortsätta utveckla.

– Bland våra åttondeklassare finns de som är mer eller mindre struliga i en perfekt kombination. Ingen känner sig utpekad och man kanske får en chans att utveckla sidor som man inte får i skolan, säger Christina Rydberg.

– Vad jag märkt är att de vi fått veta ska vara omvittnat brötiga pojkar och flickor många gånger visat oanade ledartalanger i det praktiska arbetet. De har kommit till sin rätt och är inte ett dugg rädda för att kliva fram och styra upp sina kamrater, fortsätter hon.

Variationer mellan stadsdelarna

Hon skulle önska att fixarjobben i Majorna kunde omfatta fler än de 32 elever och åtta handledare som fick plats i somras. Det finns en större efterfrågan än så att sommararbeta i små ungdomsenheter och många vuxna.

I stadsdelen Tynnered har man gått sin egen väg med kurser i ledarskap och genusvetenskap som en del av den avlönade ferieverksamheten för sina åttondeklassare.

Men många av stadsdelens barn hittar sommarjobb genom egna nätverk. Därför fick nästan alla av de 20-talet elever som anmälde intresse jobb. Beroende på teamledarutbildningen hade en del sysselsättning i en månad, andra i tio dagar.

Variationer finns mellan stadsdelarna där ideella föreningar, stiftelser, privata bostadsföretag och bostadsrättsföreningar tar ett större ansvar. Gårdstensbostäder och Hjällbobostaden har som ett uttalat krav att det 80-talet ferieplatser som de bekostat i år enbart går till områdets egna ungdomar.

Fotnot:
Ung & Trygg Göteborg är ”ett samarbete mellan stadsdelarna, skolan, rättsväsendet och allmännyttan för att försöka förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap och lockas in i kriminalitet, …”

Fakta | Kommunala feriejobb 2007
• Drygt 1.000 gymnasieelever fick cirka en månads sommarjobb i stadens offentliga sektor – en fjärdedel av jobben tillsätts med hjälp från gymnasiekuratorerna. Resten lottas ut bland de sökande.
• Lokalt gjorde stadsdelen Backa all time high med 130 ferieplatser för högstadieelever. Bäst i förhållande till sin andel ungdomar lyckades Kärra-Rödbo med 92 ungdomar.