Byggstart i oktober. Avenyns gamla korvkiosk från 1953 ska rivas och ersättas med en ny. Nuvarande hyresgästen Jonsborg flyttar med och fortsätter sälja korv i den nya kiosken.

Göteborgs mest klassiska korvkioskläge i hörnet Kungsportsavenyn och Engelbrektsgatan ska få en ny kioskbyggnad. I oktober börjar den gamla att rivas och en ny att byggas på samma plats. Den nya beräknas vara klar i maj 2012.

Chalmerister kom med vinnande förslag
Den nya kiosken kommer att ha möjlighet till uteservering och flera nya träd ska planteras. Till grund för utformningen ligger det vinnande förslaget från en tävling om områdets utformning som byggnadsnämnden 2004 utlyste för studenter från HDK och Chalmers.

Nuvarande hyresgästerna Jonsborg planerar att flytta med till den nya kioskbyggnaden.