Sedan en vecka tillbaka har Göteborgs paradgata Avenyn patrullerande poliser till fots. Det är bland annat ett resultat av kravallerna förra sommaren 2001. För många av dem som jobbar utefter gatan är det en extra trygghet att nu ha polisen på nära håll om det skulle hända något.

– Det sitter djupt i hjärtat, det här med kravallerna. Man måste genomföra åtgärder som gör att folk känner sig trygga. Det är nödvändigt. Har man varit utsatt för stenregn så sitter det kvar, säger Bo Ribbenholt som är ordförande i Föreningen Avenyn.

Reaktionerna har varit positiva även om många är ovana vid gående poliser.

– Många tycker det är oerhört roligt att se fotpatrullerande poliser berättar, Lars Christensen, en av de poliser som patrullerar Avenyn.

Patrullerar på dagtid

Än så länge patrullerar poliserna på dagtid på Avenyn och gatorna däromkring. Näringsidkarna kring Avenyn önskar givetvis att poliserna i framtiden också finns där även på kvällar och nätter.

De fotpatrullerande poliserna har bland annat kommit till efter de diskussioner som polisen och företagen utefter Avenyn haft efter kravallerna sommaren 2001.

– Det är ett resultat av ett nära samarbete efter kravallerna, säger Bo Ribbenholt

– Det fanns ett intresse för detta från många intressenter, både från PRO, allmänhet, näringsidkare, att ha en verklig närpolis på Avenyn. Det ligger rätt i tiden eftersom vi gjort ett förändringsarbete på närpolisen i Lorensberg, säger Lars Christensen på polisen.

Arbetar förebyggande

– Fotpatrullen ska skapa en trygghetskänsla, att människorna kring Avenyn känner en närhet till sin polis. Vi har också en uppsökande verksamhet, till exempel att tala med fastighetsägare, butiksägare och komma och tala på PRO-möten, säger Lars Christensen.