Göteborgs paradgata Avenyn ska bli tryggare, renare och trivsammare. Det är målet med ett tvåårigt samarbetsavtal som träffades på tisdagen mellan Göteborgs Stad, fastighetsägarna och näringsidkarna i området.

De tre parterna bidrar med 275.000 kronor vardera till samarbetet som löper under 2009 och 2010.

Domkyrkoplan rustas upp efter liknande avtal

Egentligen är samarbetet en förlängning av ett tidigare avtal som gällde under 2008. Men Ingvar Brattefjäll, projektledare för Trygg, vacker stad, ser det som en nystart.

– Nu ska vi jobba tajtare, närmare varandra, enligt den modell som använts med stor framgång inom vallgraven och i innerstaden, säger Ingvar Brattefjäll.

I de områdena har Göteborgs Stad sedan flera år tecknat liknande avtal med fastighetsägare och näringsidkare om att rusta upp gator och platser. Aktuellt just nu är en upprustning kring Domkyrkoplan för totalt fem miljoner kronor.

Gångfart på Avenyns bakgator

3E7A.jpg
Framför allt har många gator gjorts om till gångfartsgator där cyklar, mopeder och bilar får köra på de gåendes villkor, till exempel Drottninggatan, Vallgatan och Magasinsgatan.

Nu är tanken att även Avenyns bakgator ska kunna bli gångfartsgator.

– Då ökar förutsättningarna för ett mer levande Avenyområde. På gångfartsgatorna kan trafikanter köra i samma lugna tempo som de gående, vilket blir ett lyft för bakgatorna med trivsamma butiker, restauranger och promenadstråk, säger Ingvar Brattefjäll.

”Skandinaviens attraktivaste möteplats”

Avenyns näringdsidkare deltar via Avenyn Paradgatan AB, ett bolag där företagen samarbetar för att utveckla ”sitt” område. Och det bolaget har nyligen fått en ny ordförande – Carlo Mandini, chef för Elite Park Avenue Hotel.

– Ambitionen är att Avenyområdet ska bli Skandinaviens attraktivaste mötesplats dygnet runt, säger Carlo Mandini.

Viktig länk mellan Operan och Liseberg

– Att samverka kring praktiska insatser är viktigt men också att tillföra kapital. Pengar behövs för att genomföra saker, säger Carlo Mandini som ser Avenyområdet som en viktig del av länken från Operan till Liseberg.

– Insatserna i år och nästa år handlar bland annat om upprustning av gator och platser, bättre belysning och utsmyckning, säger Ingvar Brattefjäll.

Han kan ännu inte säga var och hur.

Nedskräpningen ett stort problem

– Det är just det som samarbetet går ut på – att komma överens om vilka ställen vi ska satsa på. Sedan får parterna skjuta till pengar för varje nytt projekt.

Nedskräpningen på Avenyn är ett stort problem som man nu ska ta hårdare krafttag mot.

– Framför allt på helgerna är det väldigt nedskräpat, där måste vi intensifiera insatserna, säger Ingvar Brattefjäll.

Avtalet handlar inte bara om själva Avenyn, utan sidogator och platser så pass långt bort som Korsvägen, Heden och Vasaparken.

3172.jpg

Foto: Klas Eriksson