"Det görs bäst av civilsamhället". Några vill hjälpa till – andra behöver stöd. Nu får Röda korset i uppdrag av Göteborgs Stad att samordna volontärinsatser under spridningen av covid-19.

Ingela Andersson.

Göteborgs Stad: Covid-19 – Vill du hjälpa till eller behöver du själv hjälp

Göteborgs Stads kontaktcenter och stadsdelar har fått samtal både från medborgare som vill göra frivilliga insatser, och från medborgare som behöver hjälp, i den situation som råder. För att sammanföra dessa på bästa sätt har ett avtal skrivits mellan Röda korset och Göteborgs Stad om samordning av dessa frivilliginsatser.

– Vi tycker att det görs bäst av civilsamhället. Det är det de är duktiga på, säger Ingela Andersson, enhetschef  för organisationsstöd och social hållbarhet på social resursförvaltning.

Matinköp efterfrågat
Från och med i dag 25 mars finns både en mejladress och ett telefonnummer dit den kan vända sig som vill hjälpa till eller är behov av hjälp.

– Redan nu är det tydligt att människor i riskgrupper inte vill gå ut. Det är framför allt matinköp som personer ringt och bett om hjälp med. Sedan får vi se om det kommer nya behov, det får tiden utvisa.

Civilsamhället gör redan många fina insatser i Göteborg, både med volontärer och anställda. Under smittspridningen av covid-19 har dessutom många privatpersoner till exempel erbjudit sina äldre grannar hjälp med matinköp. Ingela Andersson påpekar att samarbetet med Röda korset inte på något sätt syftar till att ersätta dessa. Uppdraget handlar endast om att samordna de förfrågningar som kommer in till Göteborgs Stad.

Hjälp med promenader
Samarbetet innebär också att stadsdelar och andra delar av Göteborgs Stad kan kontakta Röda korset om de har behov av frivilliga.

– Ett exempel kan vara att volontärer hjälper till med promenader om hemtjänsten är tvungna att dra ner på dessa på grund av sämre bemanning, säger Ingela Andersson som också lyfter fram att många äldre i dagsläget kan känna sig väldigt ensamma och kan behöva ett socialt stöd.

För den som tar emot frivillighjälp är det viktigt att veta att det handlar just om en frivillig insats, inte ett bistånd från Göteborgs Stad. Röda korset kommer inte att hinna kontrollera alla som vill hjälpa till, och privatpersoner måste fortfarande vara uppmärksamma på bedragare.