”Har varit ovärderligt för mig”. Aylin Fazelian från Göteborg tog chansen att göra en utbytestermin i Shanghai som student vid Göteborgs universitet. Det gav mersmak. Nu är hon tillbaka i Shanghai i slutet av sin master i European studies och på väg ut i arbetslivet.

Läs också: Arkitekturen förde Wenhui och Kongshen till Göteborg [2017-05-29]

Aylin rekommenderar studenter att ta chansen att studera utomlands. Med sig hem till Göteborg tar hon en nyvunnen respekt för rätten till utbildning och att kunna uttrycka sig fritt.

Hur fick du reda på möjligheten att studera i Shanghai?
– För fem år sedan fick jag under min kandidatutbildning möjlighet att göra en utbytestermin i Shanghai. Det var inte lätt att då som 20-åring packa ihop mina resväskor och flytta tvärs över jordklotet, men det öppnande mina ögon för en helt ny värld.
– Sedan dess har det alltid varit en dröm att återvända till Kina för fördjupade studier. Inför min Masteruppsats sökte jag därför ett stipendium via Sida och Göteborgs universitet för fältstudier. Till min förvåning och stora glädje blev min ansökan utvald!

Är det något speciellt du tar med dig från din tid i Shanghai?
– Det har varit ovärderligt för mig att få studera här i Shanghai och fördjupa mina kunskaper om Kina och om internationell politik. Det finns mycket som skiljer Sverige och Kina åt, men det finns så oändligt mycket mer som förenar oss människor.

Tror du studierna i Shanghai påverkar din framtida karriär?
– Vid studier av internationell politik och internationella relationer är det omöjligt att bortse ifrån ett land som Kina. Mina studier här har breddat min omvärldskunskap och hjälpt mig att förstå de utmaningar och möjligheter som präglar vår värld. Jag hoppas och tror att min tid här uppskattas av min framtida arbetsgivare – det återstår att se!

Göteborgs Stads partnerstadsavtal med Shanghai bidrar till olika former av kontakter mellan städerna. Studentutbyte är ett område men avtalet ger också möjlighet för utbyte inom exempelvis miljöarbete och vård och omsorg av äldre.