Samverkan för stadsdelen. På en ny mötesplats på Selma Lagerlöfs torg ska Backaborna nu kunna möta såväl polisen, stadsdelen och stadsutvecklarna som varandra. Invigning och namngivning sker den 23 april.

Det började i samband med oroligheterna i Backa i slutet av sommaren 2011. När det var som mest akut, och bussarna inte ens körde in i området, satte stadsdelen Norra Hisingen i samarbete med polisen upp ett tillfälligt informationskontor. Detta för att kunna möta Backaborna, informera om läget men också ta emot synpunkter.

– Under tre veckor mötte man 100 Backabor, och idén föddes att göra detta på permanent basis, berättar Åsa Lorentzi, projektledare på Backa i Fokus.

Tre aktörer under samma tak
Vid Selma Lagerlöfs torg hade stadsutvecklingsprojektet Framtidens Selma redan en bra lokal, så de anslöt sig till stadsdelen och polisen. Från och med invigningen den 23 april är det alltså tre aktörer som kommer att husera i lokalen.

Backa i fokus har i uppdrag av stadsdelen att skapa en tryggare, mer attraktiv och mer livfull stadsdel. Projektet drog i gång nu i vår och den nya mötesplatsen är en del i det. En av grunduppgifterna handlar om att samordna de krafter som verkar för de här målen, istället för att var och en håller på med sitt.

Polisen på plats
Mötesplatsen vid torget kommer att vara öppen fyra dagar i veckan. Polisen kommer att vara där en till två timmar i veckan för att möta folk och svara på frågor.

– Vi vill vara den självklara mötesplatsen kring olika samhällsfrågor, säger Kristina Hulterström, projektledare för Framtidens Selma.

Tanken är att man ska kunna vända sig till mötesplatsen med synpunkter, inhämta samhällsinformation, delta i möten, aktiviteter och kampanjer och se på utställningar. Dessutom vill man försöka möta de behov som finns.

– Så vi är öppna för förslag på vilka aktiviteter vi ska ha, säger Kristina Hulterström.

Förslag på namn
En tävling pågår för att ge mötesplatsen ett namn. Det vinnande förslaget kommer att presenteras på invigningen. Hittills har minst ett 30-tal förslag kommit in.

Den ljusa hörnlokalen har ett stort flygfoto över området på golvet. Den rymmer också två publika datorer, gott om sittplatser och plats för utställningar.

– Det är en väldigt bra lokal, den ligger verkligen mitt i byn. När vi ställde ut arkitektförslagen för ombyggnaden av torget hade vi över 500 besök, säger Kristina Hulterström.