Men ökat förtroende för polisen. Backabornas tillit till andra människor har minskat, jämfört med andra delar av Göteborg och landet som helhet, visar en färsk undersökning från SOM-institutet. Däremot tycks förtroendet för polisen ha ökat i Backa de senaste åren.

Det är SOM-institutet (Samhälle-Opinion-Medier) vid Göteborgs universitet som har undersökt attityderna i Backa mellan 1994 och 2011, via sina årliga mätningar. Uppdraget kommer från stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen, mot bakgrund av händelser som bilbränder, stenkastning och skottlossning i Backa, särskilt i början av 2011.

Stadig nedgång
SOM-institutet har tittat på åtta olika indikatorer. För sju av dem följer Backaborna i stort sett övriga landet. Men den åttonde – tilliten – skiljer ut sig negativt.

– Oavsett om vi ser till Backabornas tillit till andra människor i allmänhet eller till de boende i området, kännetecknas tidsperioden som helhet av en stadig nedgång i förtroende, säger Gabriella Sandstig, forskare vid SOM-institutet.

Från att ha legat runt det nationella snittet 2002-2005, har andelen Backabor som känner tillit till andra människor minskat med cirka en fjärdedel fram till 2010-2011. I övriga Göteborg och i Sverige har andelen i stort sett varit densamma under tidsperioden.

Däremot finns en positiv avvikelse som är unik i staden och övriga landet. En trend om att Backaborna har fått ett ökat förtroendet för poliser under åren 2010–2011.

Nytt projekt
I januari 2012 startade projektet Backa i fokus, med målet att öka tryggheten och skapa en livfull och attraktiv stadsdel.

– Det som framkommit i SOM-rapporten ger en tydlig signal om att detta arbete är nödvändigt, säger Åsa Lorentzi, projektledare.

– Vi kan redan nu se flera positiva resultat. Nu håller vi på med en utredning av Backas skolor och genomför en rad andra åtgärder. Vi förfogar inte över alla instrument som kan påverka utvecklingen, men vi försöker hela tiden hitta nya möjligheter till bland annat trygghetsskapande åtgärder.

– Vi ska nu analysera rapporten och se om vi kan göra ännu mer. Kanske ändra på något eller sätta in fler åtgärder, säger Åsa Lorentzi.