En av fyra nominerade. Detaljplanerna för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan i Backa är nominerade till Planpriset 2018 som delas ut av Sveriges Arkitekter. Nomineringen motiveras med att planerna ”har bidragit till att vända en socialt negativ utveckling”.

Detaljplaneprojektet i Backa är en av åtta nominerade till priset, som ska gå till ett projekt som kännetecknas av ett väl utfört planarbete eller behandlar en angelägen fråga. I de båda planerna ingår 1700 nya bostäder, nytt torg, ett parkstråk, en idrottshall, ett handelshus och ett nytt stadsdelshus med rum för kultur.

– Syftet är att skapa en modern, attraktiv, trygg och långsiktigt hållbar stadsdel ur såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt perspektiv genom förtätning med respekt för kvalitéerna i det redan byggda, säger projektledaren Arvid Törnqvist i ett pressmeddelande.

”Välkomnande och offentlig karaktär”
I sin nominering lyfter juryn fram detaljplanernas roll för att göra Backa till ett tryggare och mer socialt hållbart område, och skriver bland annat:

”Torget har omvandlats genom förstärkning av den småskaliga strukturen och med ytterligare betoning av torget som bilfri mötesplats. Stadsbyggnadsgreppet innebär vidare att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter kring väl gestaltade gaturum i mänsklig skala. Det ger området en välkomnande och offentlig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen finns kvar och bidrar till helheten.”

Vinnaren presenteras i mars
Nomineringstexten framhåller också den samverkan som skett mellan stadsbyggnadskontoret, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, Framtidenkoncernen, boende, polis, föreningsliv och andra aktörer för att vända en socialt negativ utveckling i Backa.

Vem som vinner priset, som består av ett diplom, tillkännages på Arkitekturgalan 2019 som hålls den 19 mars i Stockholm.