Backas 23.000 invånare pratar för lite med sina politiker tycker SDN Backa. Därför drar nämnden nu igång en kampanj för att få in både ros och ris för kommunens verksamhet i stadsdelen. Målet är minst 250 klagomål, beröm och förslag till förändringar.

Backabornas synpunkter ska ses som något positivt och som en del i utvecklingsarbetet menar nämnden. Därför kommer den kommunala arbetsplats som får flest synpunkter under 2005 att belönas.

Kampanjen drar igång på allvar i slutet av januari med bland annat affischer i stadsdelen och ett upprop i stadsdelens tidning Vi Backabor.

Alla inkomna synpunkter är offentliga och kommer att redovisas på stadsdelens hemsida (se länk nedan).