Trafikanter i och kring Brunnsparken kommer de närmaste veckorna att kunna följa arbetet med att stabilisera den gamla kanalmuren.

– En förebyggande åtgärd, så att vi i lugn och ro kan höja säkerhetsnivån på lång sikt, säger Annika Oskarsson på trafikkontoret.

Ska förstärkas på två ställen

Beräkningar som gjordes under 2009 visade att stabiliteten i den aktuella delen av Norra Hamngatan var lägre än man tidigare känt till.

Noggranna kontroller under de senaste månaderna har emellertid gett lugnande besked. Murarna rör sig inte.

Efter överläggningar med SGI (Statens Geotekniska Institut) har trafikkontoret ändå valt att ta det säkra före det osäkra.

– Eftersom konsekvenserna skulle bli så stora om vi verkligen fick rörelser i kanalmuren, har vi valt att förstärka den på två ställen, säger Annika Oskarsson som är planeringsledare på trafikkontoret.

Trafiken påverkas inte

Arbetet som nu inleds kommer att ske i tre steg:

1) Under den här veckan sätter man upp tillfälliga balkar – så kallade stämp – som ska hålla emot och ge stabilitet inför det fortsatta arbetet.

2) När de tillfälliga balkarna är på plats slår man ner spont – stålprofiler – på fyra ställen mot kanalmuren. Två ställen på Brunnsparksidan, och två ställen på Nordstansidan.

3) Till sist ska de två nya mothållsbalkarna monteras mellan sponten.

– Allt kommer att vara fullt synligt för alla som passerar och vi räknar med att arbetet ska vara klart under maj månad, säger Annika Oskarsson.

Trafiken i området kommer inte att påverkas av det pågående arbetet.

Muren kontrollmäts under arbetet

Den fördjupade stabilitetsutredningen går vidare med noggranna provtagningar och beräkningar för att hitta en långsiktig strategi.

Kontrollmätningar av muren och gatan fortsätter under arbetet med att få de nya balkarna på plats.

Trafikkontoret mäter stabiliteten längs kanalen
[2010-02-25]