Barnen i Biskopsgården laddar för ytterligare en fotvandring jorden runt. Förra gången, för sex år sedan, knatade de tillsammans 2,1 varv runt klotet under en tvåmånadersperiod. Nu ska det rekordet slås.

På fredagen invigs 2007 års jordenruntvandring genom att 2.500 barn från tre olika håll i stadsdelen tågar till Svartemosse, närmare bestämt vid den lämpligt benämnda Sjumilagården.

Där blir det invigningstal, sång och musik. Men sedan gäller det att ligga i.

Måste knata minst 34 kilometer var

Varje vecka fram till målgången den 11 maj ska skolor och förskolor summera och rapportera in hur långt barnen vandrat sedan sist. Alla barn i Biskopsgården upp till tolv år räknas med.

– Vi har något färre barn i stadsdelen än vi hade 2001, men hoppas ändå att vi ska kunna slå rekordet, säger Ann-Marie Pettersson, samordnare för gruppen ”Barns hälsa i Biskopsgården”.

I genomsnitt har vart och ett av barnen i stadsdelen en distans på närmare 34 kilometer att tillryggalägga under de två månaderna om rekordet från 2001 ska slås.