Att öka möjligheterna för att äldre och barn ska mötas – det är syftet med Barn och äldreprojektet i Biskopsgården. Två grupper med förskolebarn träffar en grupp äldre varannan vecka. Under träffarna sjunger man tillsammans, leker enkla lekar, sitter och pratar eller åker iväg på gemensamma utflykter.

– Jag ser hur glada och positiva de äldre är inför träffarna, Under kaffet efteråt hör man att de sitter och pratar om träffen, att de tycker det är roligt och stimulerande att vara med barnen, säger Inga-Lill Berg Hutchison, demenssköterska inom äldreomsorgen.

– Många av dem kommer inte ut så ofta annars. Här känner de också att de är viktiga och meningsfulla. Några gånger har de äldre tagit med och visat leksaker från sin barndom – det har varit magiskt, fortsätter hon.

Barnen ser fram emot träffarna

Barn och äldreprojektet pågår under hösten 2009. Syftet är att barnen ska få en större förståelse för vad det innebär att vara äldre idag, likväl som de äldre ska få en större insikt om hur det är att vara barn i våra tider.

Målet är att utifrån ett folkhälsoperspektiv förena barn och äldre i kultur som språk, mat, hantverk och gamla traditioner.

– Barnen ser också fram emot träffarna. De kallar de äldre för ”våra pensionärer”, och undrar när de ska få träffa dom nästa gång. Flera av barnen har inte sina äldre släktingar i närheten, berättar Marianne Hasselberg, förebyggande socionom vid mödravårds- och barnavårdscentralen.

– Man ser på dem hur de uppskattar samvaron. De sitter alldeles intill de gamla och frågar dem om olika saker. Den här erfarenheten bär de med sig hela livet, fortsätter hon.

Vill sprida idén vidare

Projektet dokumenteras och kommer att presenteras i en slutrapport. Tanken är att det ska leva vidare i den ordinarie verksamheten, och då bli mer självgående.

– Vi vill även knyta till oss andra grupper, och sprida idén vidare. Flera lärare har till exempel visat intresse för att delta med sina klasser, säger Marianne Hasselberg..

Bakom projektet står äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och förskola/skola i Biskopsgården. Även biblioteket, kyrkan, föreningslivet och bostadsbolagen är involverade. Projektet drivs via medel från stadskansliets utvecklingsenhet Senior Göteborg.